Šventoji Dvasia yra viskas

Kai atsiveriame Jos viską atnaujinančios meilės veikimui, patiriame ir „švento apsvaigimo“ maldoje akimirkų, kurios mus stipriau įkvėpia nebepriklausyti sau.

Tu gavai Šventąją Dvasią, tai kodėl nekalbi visomis kalbomis?
Katalikai.lt

Anomis dienomis vienas žmogus, gavęs Šventąją Dvasią, galėjo prabilti visomis kalbomis. Šiandien visomis kalbomis prabyla Bažnyčia.

Šventoji, kuri sudegė

Gegužės 30 d. minima šv. Joana Arkietė. Mirties akivaizdoje ji pasirinko Jėzų ir Bažnyčią ir atsisakė bet kokio prisirišimo prie to, kas brangu.

„Klausk „Bernardinų“: kuo skiriasi siela nuo dvasios?

Kaip suprasti tokius terminus kaip „siela“, „dvasia“ ar „sudvasinta siela“? Į skaitytojos klausimą atsako kun. Saulius Rumšas, OP.

Ortodoksų teologė: geriausiai tikėjimo moko liturgija

Pokalbis su graikų ortodoksų teologe dr. Dimitra Koukoura apie šv. Mišių prasmę.

Laiškai iš kaimo. Toks ramus paukštelis – čivylis

Kaip svarbu pajusti ne tiktai to vešėjimo pabaigą per Rasas, bet ir štai šitą pavasarinio prisikėlimo pagreitį!

Pasvalio krašto bažnyčių varpai
Gražvydas Balčiūnaitis - Šiaurietiški atsivėrimai

Istorijos apie Krinčino, Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies ir Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčių varpus.

Kalvarijų koplyčias griovė buldozeriais

Vienintelės Aukštaitijoje Veprių Kalvarijų koplyčios, išsilaikiusios per didžiausias krašto negandas, 1963 m. tuoj po Sekminių sovietų buvo išgriautos.

D. Dirgėlos poezija – apie pasaulį, kurio erdves ir patirtis apibrėžia poeto inicialai

„2D ir kiti formatai“ – penktoji poeto D. Dirgėlos eilėraščių knyga.

Prakalbinti senieji Lietuvos žemių planai
Nijolė Bulotaitė - Vilniaus universiteto biblioteka

Toliau apžvelgiame Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninę kolekciją.

Seserų Chaimaičių gelbėjimo istorijos užmaršties dulkes nupūtus
Romualdas Beniušis - Pajūrio naujienos

Darbėniškių seserų Chajos ir Esteros Chaimaičių nuo nacių genocido išgelbėjimo istorija – neeilinis paprastų Žemaitijos žmonių didvyriškumo ir pasiaukojimo kitam pavyzdys. 

Ekonomistai įkainojo, kiek verta viena minutė jūsų laiko
Ieva Bužienė - VU žurnalas „Spectrum“

„Neturiu laiko“, „nebespėju“, „man neužtenka 24 val. per parą“, – kasdien įprasta girdėti būtent tokius ir panašius pasisakymus įvairiose vietose.

„Karštosios linijos“ savanorė: skambučių padaugėjo trigubai, o savanorių sumažėjo

Su „Karštosios linijos” savanore Egle Baležentiene kalbamės apie savanorystę, tapusią jai gyvenimo varikliu.

Trečiojo tūkstantmečio popiežius
Irena Vaišvilaitė - Naujasis Židinys-Aidai

Pasakojama, kad ką tik popiežiumi išrinktam K. Wojtyłai Lenkijos primas, kardinolas St. Wyszyńskis pasakė: „Tau teks vesti Bažnyčią ir pasaulį į naują tūkstant­metį.“

Afrikietiškas politinis techno

Techno muzikos evoliucija nuo Detroito (JAV) afroamerikiečių bendruomenės iki Ugandos sostinės Kampalos.

Kodėl pabosta baimė?

Sociologo F. Furedi teigimu, šiais laikais retai kada diskutuojame apie tai, ar kažkieno baimė yra pagrįsta – vis dažniau kalbame apie tai, kad kažkas turėtų kelti baimę.

Psichoterapeutas A. Alekseičikas: krizės žmogui būtinos

Su psichiatru psichoterapeutu Aleksandru Alekseičiku kalbamės apie ligą, sveikatą ir Dievo veikimą mūsų gyvenime

Šalyje nėra vietos senukams?

Reikalinga nauja senatvės suvokimo paradigma. Amžių nusakantys metų skaičiai negali būti atvirkščiai proporcingi socialinei vertei. 

Psichologė ir skaitymo specialistė: kas lemia kokybišką vaikų ugdymą?

Kur kitur, jei ne knygose, vaikai išgirs apie dalykus, kurie jiems rūpi.

Empatija – ar tikrai autistiški žmonės jos neturi?
Laura Valionienė - Lietaus vaikai

Ar tikrai autistiški žmonės neturi empatijos, ar tai tik mitas? Ką sako mokslas ir kokios yra asmeninės autistiškų asmenų patirtys? 

Dingusio Vilniaus galerijos: Šv. Juozapo Sužadėtinio bažnyčia

Nugriautos bažnyčios vietoje suformuota akmenimis grįsta turgaus aikštė, miestiečių praminta Basokų aikšte.

J. Čerškutė: tikra istorija dar negarantuoja, kad bus parašytas geras literatūros kūrinys

Ką reiškia bumas, kai leidėjai ant knygų viršelių mini, kad tai knyga, paremta tikrais įvykiais?

Neseniai pasikrikštiję suaugusieji: ieškokite gerų žmonių, kurie jums papasakotų apie tikėjimą

Apie tai, kodėl nusprendė tapti krikščionimis, pasakoja sužadėtiniai Tomas Aliukas ir Roberta Kučinskaitė. O suaugusiųjų rengimą Krikštui pristato kun. Arūnas Peškaitis, OFM.

Apie grožį, arba Kaip buvo įveiktas negalėjimas skaityti
Jūratė Čerškutė - Naujasis Židinys-Aidai

Negalėjimas skaityti, kaip ir apskritai susikaupti, pirmosiomis naujosios realybės dienomis tvėrėsi iš daugybės dedamųjų.

Šiandien kaip niekad teisus S. Zweigas ir jo „Vakarykštis pasaulis“

Sugrįžta viena labiausiai cituojamų knygų – S. Zweigo mintys apie saugumo, ramybės netektį, grėsmes ir žmogaus stiprybę.