Agnė Rymkevičiūtė

Kristaus apsireiškimas (Trys Karaliai)
Agnė Rymkevičiūtė - Magnificat leidiniai

Jau krikščionybės pradžioje išminčiai buvo vaizduojami katakombose ant sienų, sarkofagų, taip pat – mozaikose, rankraščiuose.

Simono Marmiono „Sekminės“
Agnė Rymkevičiūtė - Magnificat leidiniai

Simonas Marmionas iš tiesų buvo puikus dailininkas ir pasakotojas, jo kūriniuose itin daug dėmesio skiriama šviesai bei vaizduojamų objektų tekstūrai.