Aistė Noreikaitė

Pastangos suprasti pasaulį

Brėždama glaudžią paralelę tarp egzistencialistų biografijų ir idėjų, S. Bakewell knygoje parodo, kaip filosofija gali būti esminga gyvenamo pasaulio dalis.

Moralės objektyvumas reliayvistiniame pasaulyje?
Aistė Noreikaitė - Naujasis Židinys-Aidai

Prabilęs ar juolab pradėjęs ginti moralės objektyvumą etikos diskurse gali būti palaikytas nepataisomai senamadišku arba ekscentrišku radikalu, o galbūt net pavojingu mąstytoju, kuris neatsižvelgia į šiuolaikinio globalaus pasaulio įvairiopumą.