Aistė Ramanauskaitė

Pirmosios pagalbos suteikimo klausimas Lietuvoje: kokia kryptimi judame?

Pirmosios medicininės pagalbos teikimo žinios turi būti nuolat kartojamos, tobulinamos ir papildomos, siekiant, kad jos būtų kokybiškos.