Aldona Prašmantaitė

Plakato su perlaužtu kryžiumi istorijos štrichai (iš Lietuvos nacionalinio muziejaus eksponatų istorijų)

Pretekstas lietuviškam plakatui su perlaužtu kryžiumi atsirasti – 1861 m. kruvinų Varšuvos įvykių aukų metinės.