Alfonsas Motuzas

Liaudies pamaldumo Švenčiausiajai Marijai praktikos: giesmės Marijai ir malda „Viešpaties angelas“

Įvairios giesmės Marijai bei visiems gerai žinoma malda „Viešpaties angelas“ taip pat yra liaudies pamaldumo praktikos, kuriomis tikintieji kreipiasi į Dievo Motiną užtarimo.

Rožinio malda – Bažnyčios lobis

Tekste supažindinama su bene labiausiai paplitusia katalikiška liaudies pamaldumo Švč. Mergelei Marijai praktika – rožiniu.

Liaudies pamaldumo Švč. Mergelei Marijai praktikos: litanija

Gegužinių pamaldų pagrindinė dalis yra Švč. Mergelės Marijos litanija. Autorius trumpai apžvelgia šios maldos istorinę kilmę bei jos plitimą Lietuvoje.