Alma Būdvytienė

Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje dirbę dvasininkai ir patarnautojai1

Apie dvasininkus ir patarnautojus, dirbusius Varniuose nuo XIX a. pabaigos. 

Kun. P. Racevičius: „Visuomet pasuksiu ten, kur pušynai ošia, kur širdys myli...“

Regis, klieriko Pauliaus buvo pilna visur: ir seminarijos ceremoniarijus, ir choristas, ir pagalbininkas sunkiau besimokančiam, ir religinių organizacijų narys.