Aloyzas Sakalas

Aloyzas Sakalas. Ar dar išliksime?24

Kas darytina norint sustabdyti emigraciją? Tai turėtų būti kiekvienam aišku iš pateiktos analizės.

Aloyzas Sakalas. Ko nepasakė, bet privalėjo pasakyti Prezidentė16

Pagaliau sulaukėme JE Prezidentės metinio pranešimo. Akivaizdu, kad vieniems jis turėjo patikti, kitiems- ne. Tokios nuotaikos atsispindi ir politikų bei apžvalgininkų komentaruose.

Aloyzas Sakalas. Homoseksualų eitynių pamokos60

Vargu ar eitynių tikslas buvo parodyti, kad Lietuvoje yra homoseksualų – tai žino net paaugliai. Galbūt eitynių tikslas buvo konsoliduoti visuomenę  ir sustiprinti homoseksualų toleranciją.

Aloyzas Sakalas. Prezidentinė logika28

Daug kas iš mūsų mokėsi logikos gimnazijose ar bent yra susipažinęs su jos pagrindiniais dėsningumais. Pagal apibrėžimą logika – tai mokslas apie dėsnius, nuo kurių priklauso taisyklingas mąstymas.

Aloyzas Sakalas. Brauno judesiai Lietuvos politikoje12

Pirmiausia priminsiu fizikos pradmenis pamiršusiam skaitytojui, kas tai per judesiai, kuriuos  1827 metais  pirmą kartą pastebėjo anglų botanikas Robertas Braunas.

Aloyzas Sakalas. Politinis pasjansas17

Po antrojo balsavimo dėl Seimo vicepirmininko paskyrimo mažai kas abejoja, kad valdančioji koalicija nebeturi daugumos. Net iš TS-LKD frakcijos seniūno niūraus veido matyti, kad jie patys nebetiki tuo, ką mėgina įteigti visuomenei.

Aloyzas Sakalas. Uždelsto veikimo sprogmuo2

Jis padėtas po mūsų valstybės pamatais. Tai ne partijų begėdystė apgaudinėjant rinkėjus, ne ūkio nuosmukis, daugeliui atėmęs garantuotą duonos kąsnį,

Aloyzas Sakalas. Apie signatarų „kaltę“21

Toks klausimas atsiranda, kai perskaitai portalų komentarus, kuriuose signatarai kaltinami dėl visų bėdų, kurios šiandieną svečiuojasi dažnoje šeimoje.

Aloyzas Sakalas. Tik duokit mums žmogų - straipsnį visada surasim13

Toliau belieka grynai techninis procesas – aukos sudorojimas. Ši Stalino laikų čekistų praktikoje naudota trijų stadijų formulė dabar išpopuliarėjo ir Lietuvoje.

Aloyzas Sakalas. Lenko korta 16

Ši citata paimta iš prieškario „Lietuvos aido“ karikatūros, vaizduojančios lenkės ir lietuvio šeimos gyvenimą. Tuometinėje Lietuvoje netrūko problemų tarp lietuvių ir lenkų.

Aloyzas Sakalas. Tėve mūsų, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams20

Šiais išmintingais maldos žodžiais pradedame dieną, juos tariame per šventes ir kitas iškilmingas progas.

Aloyzas Sakalas. Pradžioje buvo žodis8

„Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą ir Žodis buvo Dievas.  Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę" - taip šiais  šv. Jono Evangelijos žodžiais galima pavadinti  Seimo NSGK komiteto atlikto tyrimo ištakas apie CŽV kalėjimus Lietuvoje.

Aloyzas Sakalas. Apsivalymas ar apvalymas?11

Atšventėme Kalėdas, netrukus ir Naujieji metai. Prieš šventes kiekviena šeimininkė stengiasi apsivalyti nuo nereikalingų daiktų ar susikaupusio per prieššventinius mėnesius purvo.

Aloyzas Sakalas. Ar LSDP pavirs dar viena liberalų partija?13

Toks klausimas kyla ne be pagrindo. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) veiklos ideologinis pagrindas yra ši lygiaverčių vertybių triada: laisvė, solidarumas ir socialinis teisingumas.

Aloyzas Sakalas. Ar vėl mums prireikė „kišeninio“ generalinio prokuroro? 13

Tokį jau turėjome tol, kol buvo pakeista Lietuvos Konstitucija, kurios 118 str. įtvirtina generalinio prokuroro skyrimo ir atleidimo procedūrą. Jame sakoma: „Generalinį prokurorą skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu.“

Aloyzas Sakalas. Biudžetas, biudžetas ir dar kartą biudžetas5

Tikriausiai nesuklysiu pasakęs, jog daugeliui tų, kurie domisi ne tik valstybės politika, bet ir savo kišene, labai rūpi, kuo gi baigsis partijų derybos dėl Valstybės biudžeto.

Aloyzas Sakalas. Kam rūpi aplinkosauga?1

Atrodo, kad ji mažai rūpi ne tik didelei grupei Lietuvos gyventojų, kurie mano, kad geras tonas reikalauja palikti šiukšlių krūvas paežerėse ir miškuose bei mėtyti cigarečių nuorūkas ir tuščius butelius pro automobilio langą.

Aloyzas Sakalas. Dar apie dvylikos VSD pažymų istoriją

Prisipažįstu, niekaip nesibaigianti dvylikos VSD pažymų istorija pradeda jau atsibosti.

Aloyzas Sakalas. Būti ar nebūti...

Opozicinės partijos savo pareiškimuose patikino mus visus, kad jų nariai balsuos už nepasitikėjimą Seimo pirmininku.

Aloyzas Sakalas. Mokslas pagal Neriją ir Gintarą

Šie vardai priklauso liberalų užvaldytos tvirtovės – Švietimo ir mokslo ministerijos viceministrei ir ministrui.

Aloyzas Sakalas. Menami ir realūs sindromai

Dar matau vieną, matyt, iš anų laikų paveldėtą „neklaidingumo sindromą“, kada politikai mano, jog tik jie žino tiesą.

Aloyzas Sakalas. Ar pasikeitė Lietuvos laivo kursas po Prezidentės išrinkimo?

Pasikeitimų galima laukti, jei spręsime iš Respublikos Prezidentės prieš rinkimus pasakytų žodžių.

Aloyzas Sakalas. Pažadų laikotarpis baigėsi

Rinkdami Lietuvos Respublikos Prezidentą girdėjome daug pažadų. Dalios Grybauskaitės pažadai buvo ypač viltingi, o ir ji pati užsirekomendavo, kaip labai ryžtinga, neeilinio proto ir sugebėjimų asmenybė.

Aloyzas Sakalas. „Bezpriedelas“

Atsiprašau gerbiamų skaitytojų, bet lietuviško atitikmens šiam rusiško žargono žodžiui, kuris deramai atspindėtų mūsų dabartinės Vyriausybės ekonominę-socialinę politiką, deja, neradau

Aloyzas Sakalas. Kas nutinka, kai matai tik įstatymo raidę, bet nematai jo dvasios

Jungtinėje Karalystėje dar nenutilo politinė audra dėl parlamentarams skirtų lėšų panaudojimo visiškai neparlamentinių funkcijų atlikimui.

Aloyzas Sakalas. Seimui reikia bizūno

Vis dar nesibaigianti tragikomedija su Aukščiausiojo Teismo pirmininko atleidimu įdomi ne tik teisine, bet ir politinės moralės prasme.

Aloyzas Sakalas. Prisiekusieji ir tarėjai

Apklausos rodo, jog pasitikėjimas teismais niekaip neperšoka 30 procentų kartelės.

Aloyzas Sakalas. Kam užkliuvo vaiko teisių apsaugos kontrolierė?

Pastaruoju metu plačiu frontu puolama vaiko teisių apsaugos kontrolierė. Šio fronto karžygiai – tai Seimo kontrolieriai.

Aloyzas Sakalas. Socialinės idėjos Europoje tampa vis priimtinesnės

Netrukus darbą Europos Parlamente baigs pirmieji, 2004 m. išrinkti Lietuvos europarlamentarai.

Aloyzas Sakalas. Trys būdai korupcijai išnaikinti
Lietuvai tiktų kitas posakis: pergyvenome okupaciją, pergyvensime ir klanus.
Aloyzas Sakalas. Beveik velykinė ir beveik išpažintis
O išpažinties klausytojais ir nuodėmių vertintojais tebūnie brangūs mano straipsnių komentatoriai. Komentatorių yra keli tipai. Vieni vertina pateiktą straipsnį, polemizuoja su jo mintimis, siūlo papildymų ir visiškai naujų minčių. Tiems komentatoriams tariu nuoširdų ačiū ir toliau apie juos nekalbėsiu. Kiti neskaito mano straipsnių ir tuo netgi didžiuojasi, bet juos pasmerkia kartu su autoriumi. Aš jiems irgi dėkingas už tai, kad jie neleidžia pamiršti sovietinės okupacijos.
Aloyzas Sakalas. Aš noriu būti Lietuvos Respublikos Prezidentu
Apie jas ir norėtųsi pasidalyti savo mintims su „Bernardinų“ skaitytojais. Norėčiau šias savybes suskirstyti į bazines ir pareigines. Tai padaręs paanalizuosiu, kurioms savybėmis gali pasigirti pagrindiniai pretendentai į S. Daukanto aikštės rūmų šeimininkus.
Aloyzas Sakalas. Istorijos ratas
Kalbu apie būseną, kurios pradinis taško buvo 1989 metų atkuriamasis LSDP suvažiavimas, o pabaigos taškas buvo LSDP XXIX suvažiavimas, kurio metu socialdemokratai patvirtino savo programą, kurios stuburu vėl tapo pagrindinių vertybių: laisvės, solidarumo ir socialinio teisingumo triada. Dabar iš šių trijų vertybių bene svarbiausiomis laikytinos solidarumas ir socialinis teisingumas, nes ko ne ko, bet laisvės ir taip per akis. Kas gi įvyko po 1989 metų LSDP suvažiavimo? Tai istorija, apie kurią verta detaliau pakalbėti. Visų pirma, dar Nepriklausomybės atgavimo priešaušryje LSDP vardą norėjo perimti Lietuvos komunistų partija, bet nesuspėjo, nes socialdemokratų atkuriamasis suvažiavimas ir po jo įvykusi teisinė partijos registracija neleido buvusiems LKP nariams pasivadinti LSDP. Todėl jie buvo priversti ieškoti kito partijos pavadinimo, nes toliau vadintis LKP buvo lyg ir nepadoru. Taip gimė Lietuvos demokratinė darbo partija. Jau atkūrus nepriklausomybę, už kurią balsavo visi – tiek LSDP, tiek ir LDDP – nariai, prasidėjo konkurencija tarp šių partijų dėl „vietos po saule“ Lietuvos politiniame žemėlapyje.
Aloyzas Sakalas. Nusikaltimas valstybės vardu
Universitetų autonomija (savivalda) yra konstitucinė, taip pat pasaulio ir Europos universitetų veiklos vertybė, įtvirtinta Didžiojoje universitetų chartijoje.
Aloyzas Sakalas. Ką jau pasakė ir ko dar nepasakė Ministras Pirmininkas
Pagaliau premjeras dar neatsakė į pagrindinį klausimą, ar jis tik gaisrininkas, kuris gesina vis naujai įsiliepsnojančius gaisrus, ar Valstybės veikėjas ir jos vystymosi strategas.
Aloyzas Sakalas. Antikrizinis planas
Reikia pabrėžti ir atsiradusį Vyriausybės norą ne tik kalbėtis su interesų grupių atstovais, bet ir girdėti jų siūlymus ir į juos atsižvelgti.
Aloyzas Sakalas: „Krizė koreguoja ES politiką“
Per Europą nuvilnijo nepasitenkinimų ir protestų banga, šalys toliau praneša apie didėjantį nedarbą, kitus ekonominius sunkumus. Apie tai, kaip ES siūlo spręsti susidariusią situaciją ir ar krizės koreguoja ES politinius procesus bei anksčiau prisiimtus įsipareigojimus kalbamės su Europos Parlamento socialistų frakcijos atstovu Aloyzu Sakalu.
Aloyzas Sakalas: ES išmoko Rusijos siųstas energetikos pamokas
Sausio pradžioje visa Europa įsitempusi stebėjo, o nemažai šalių ir savo kailiu pajuto, ką reiškia pernelyg didelė priklausomybė nuo vieno gamtinių dujų tiekėjo – Rusijos. Rusijos ir Ukrainos ginčas dėl dujų kainos paveikė visą Europą ir privertė ES atstovus iš naujo apsvarstyti vykdomą energetikos politiką ir ieškoti konkrečių sprendimų, kad tokia situacija nepasikartotų. Apie tai, kokią pamoką ES gavo iš šio konflikto ir kaip galimai keisis susidariusi situacija, „Bernardinai.lt“ kalbėjosi su EP nariu, Socialistų frakcijos atstovu Aloyzu Sakalu.
Aloyzas Sakalas. Atpildas už aroganciją
Taip būtų galima apibūdinti penktadienio ir šeštadienio mitingus, demonstracijas ir jų priedangoje įvykusias stichiškas ar kurių nors vidaus ar užsienio jėgų inspiruotas riaušes. Buvo naivu tikėtis, kad agresyviai nusiteikę piliečiai nepasinaudos taikiomis demonstracijomis kaip širma savo juodiems darbams. Nors, kaip parodė šeštadienio demonstracija Klaipėdoje, gali būti ir išimčių. Bet Klaipėda – tai ne Vilnius, todėl ten ir neatsirado kritinės masės, kuri reikalinga riaušėms sukelti. Nors norinčiųjų būta, bent tokia išvada darytina iš policijos pranešimų.
Aloyzas Sakalas. Proveržis… Tačiau kuria kryptimi?
Žodis „proveržis“ yra nuostabus. Tai lyg gaivaus vėjelio dvelksmas smalkių pilnoje patalpoje. Todėl visiškai nenuostabu, kad šis žodis buvo tarsi ženklas atsinaujinti ir švariomis rankomis pradėti naują gyvenimą. Gyvenimą, kuris mus padarytų solidarius kaip per Baltijos kelio akciją. Kad stipresnysis padėtų silpnesniajam, o žmonės nebūtų skirstomi į laimėtojus ir nevykėlius, kad kiekvienas jaustų kaimyno dėmesį ir jo norą padėti, jei pagalba reikalinga. Kad visur – gamtoje, mene, žmoguje – ieškotume vidinio grožio, o ne kokios nors bjaurasties. Ieškotume tiesos ir tik ją sakytume. Bet ar šią kryptį pasirinko Proveržio sumanytojai? Atsakymo paieškokime kiekvienas pats, įvertinęs pačių Proveržio sumanytojų veiksmus.
Aloyzas Sakalas. Socialinės Europos link
Globali krizė, kaip teigia EP Socialistų frakcijos lyderiai, 2009 metų birželį vykstančiuose rinkimuose turėtų atnešti sėkmę kairiesiems. Esą Europos žmonės pasiilgo socialinio teisingumo. Kita vertus, gali nutikti ir taip, jog tik labai nedaug europiečių apskritai ateis balsuoti ir visai neaišku, kurie ateis. Gali būti, kad aktyviausi bus radikalai.
Aloyzas Sakalas. Déjà vu pagal Vladimirą Laučių
Neapykantos visiems buvusiems valdžioje išskyrus tuos, kurie puošiesi dešiniosiomis spalvomis. O neapykanta, kaip žinia, yra blogas patarėjas rašant rimtus straipsnius.
Aloyzas Sakalas. Prisiekusiųjų teismas Lietuvoje
Ne, tai jau ne svajonė, o realybė, tiesa, ne tokia, kokios norėtų mūsų rinkėjai.
Aloyzas Sakalas. Dar kartą apie moralią politiką
Prieš keletą metų esu rašęs ir konferencijose kalbėjęs šia tema. Bet moralios politikos problema taip ir liko neišspręsta. Todėl ryžtuosi dar kartą grįžti prie šios temos ir tikiuosi, kad šis rašinys bus tik diskusijos pradžia ir nebus palaikytas paskutiniu tiesos žodžiu.
Aloyzas Sakalas. Lietuvoje partijos dar nesirengia Europos Parlamento rinkimams
Neseniai Lietuva rinko naująjį Seimą. Dabar apžvalgininkai ir visa visuomenė įdėmiai stebi pirmuosius naujojo parlamento narių veiksmus, laukia permainų iš permainų koalicijos formuojamos vyriausybės. Tačiau birželio mėnesį lietuviai vėl balsuos. Rinks Prezidentą bei partijų narius, atstovausiančius Lietuvai Europos Parlamente. Apie tai, kaip europinės partijos jau rengiasi artėjantiems rinkimams bei kokie atgarsiai sklando Lietuvoje, kalbėjomės su Europos Parlamento Socialistų frakcijos nariu Aloyzu Sakalu.
Aloyzas Sakalas. Moralios politikos pakasynos?
Toks klausimas kilo po to, kai TS-LKD dabartiniai vadovai,išūžę mums ausis kalbomis apie „švarių rankų“ politiką, apie savo ryžtą nušluoti nuo politikos visokius ten „abonentus“ ir, žinoma, socialdemokratinę nomenklatūrą, pasikvietė prie valdžios lovio ne tik tą patį „Abonentą“, bet ir kitą ryškią asmenybę – Tautos prisikėlimo partijos vadovą. Šios dvi asmenybės išskirtinės dar ir tuo, kad abi buvo nuteistos už kriminalinius nusikaltimus. Galima pagalvoti, kad teismo verdiktas konservatoriams yra tarsi politiko kokybės sertifikatas. Jei taip bus ir toliau, tai gali ateiti laikai, kai būtina sąlyga tapti Seimo nariu bus politiko teistumas. Dabar dar esame, laimė, tik tokių įvykių priešaušryje.
Aloyzas Sakalas: Europa pamažu gręžiasi į kairę
Apie finansinę krizę pastaruoju metu Europoje kalbama daug ir garsiai. Svarstoma, kurią kitą valstybę galbūt ištiks Islandijos likimas, o kurios šalys sugebės išvengti skaudžių krizės padarinių. Neseniai Prancūzijos prezidentas Nikolas Sarkozy ištarė sparnuotą frazę, kad senajam kapitalizmui atėjo galas ir teks ieškoti naujų ekonominių sugyvenimo formų. Tad apie tai, kaip Europa pasitinka kylančius ekonominius iššūkius, „Bernardinai.lt“ kalbėjosi su Lietuvos atstovu Europos Parlamento Socialistų frakcijoje Aloyzu Sakalu.
Aloyzas Sakalas: Prisvilęs blynas penktosios kolonos padaže
Tik tokią išvadą galėjau padaryti, perskaitęs LŽ publikaciją “Greičiaus galva įkainota brangiai” ir išklausęs RTV “Akiračių” praeito penktadienio laidos.
Aloyzas Sakalas. Nepriklausomas prokuroras: mitas ar realybė?
Jei byla turi politinį kvapelį, prokurorai kartais užmiršta savo nepriklausomumą.
Aloyzas Sakalas. Apie švietimo reformą Lietuvoje
Lietuvos švietimo reforma buvo sumanyta Atgimimo laikais, o paskui pritaikyta atsikūrusios nepriklausomos valstybės poreikiams.