Alvydas Jokubaitis

Ar religija yra ideologija?

Krikščionims rūpi laisvė, o ne išlaisvinimas. „Viskas valia, – sako apaštalas Paulius, – Bet ne viskas naudinga. Viskas valia, bet ne viskas ugdo.“ 

„Pokomunistinis žmogus kasdien rodo savo moralinį menkumą“
Alvydas Jokubaitis - Tyto alba

Ištrauka iš netrukus pasirodysiančios filosofo prof. Alvydo Jokubaičio knygos „Politinis idiotas. Apie neišvengiamą politikos kvailybę“.

Šalkauskis juokiasi iš mūsų

Šalkauskis juokiasi iš mūsų. Kvailių keiksmažodžiai nepadaro išmintingais.  Šalkauskio knygos ir straipsniai laukia kitos Lietuvos. 

Politika ir žmogaus kvailumas

Tikintys žmonės gali būti visuomenės mokslininkais, tačiau negali pripažinti, kad viskas yra iš visuomenės. 

Tauta ir politikų bejėgiškumas12

Jokios save gerbiančios valstybės politikai negali savo noru pradėti kalbėti apie tautos ir valstybės nykimą. Net sovietų valdžia kalbėjo apie lietuvių tautos klestėjimą broliškų tarybinių respublikų šeimoje. Tai buvo demagogija.

Valstybininkas ar politikas?4

Lietuvos tautinė valstybė šiandien atsidūrė tarp praeities ir ateities, kai senoji tautinė valstybė praranda savo anksčiau turėtą autoritetą, o virštautinė Europos Sąjunga nesugeba išsikovoti autoriteto.

Moralinės pažangos mitas81

Klasikiniai filosofai žinojo, kad negali rasti išminties, ir todėl siūlė apsiriboti jos meile bei ieškojimu. Liberalūs filosofai mano, kad išmintis tapati liberalizmui. Tai dogmatiškas ir tik jų pačių tikėjimu pagrįstas įsitikinimas, jų filosofiją paverčiantis politiniu tikėjimu.

Dabartinių reformatorių problema: jie nežino, ką daro45

Filosofams svarbu ne žinoti, bet pažinti, ko nežinai. Jie nori sugriauti dabarties žmonių tikėjimą savo žinojimo pranašumu. Jiems nėra nieko blogesnio, kaip dabarties žmonių pasitikėjimas savo žinojimu. 

Reformatoriai tik žaidžia reformas6

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Egidijaus Aleksandravičiaus ir Vilniaus universiteto profesoriaus Alvydo Jokubaičio pokalbis apie universitą. 

Krikščionis šiuolaikiniame universitete26

Šią temą sugalvojo TSPMI studentai. Iš pradžių ji atrodė primityvi ir biurokratinė, bet pradėjus ją gvildenti požiūris pasikeitė. Niekas geriau už krikščionis nemato, kaip griūna universitetai. 

Tautinės valstybės pabaiga18
Alvydas Jokubaitis - Naujasis Židinys-Aidai

Dabartinė Europos Sąjungos valstybių patirtis rodo, kad tauta vis labiau patraukiama iš konstitucinės teisės specialistų samprotavimų. Tautiniai ir kultūriniai įsitikinimai suvokiami kaip piliečių privatus reikalas.

Nepriklausoma Lietuva be suvereniteto75

Tai, kas vyksta su lietuvių tautos ir valstybės suvereniteto supratimu, suprasti padeda žydų tautos patyrimas. Ne tam, kad pamėgdžiotume juos, nes iš to gautųsi tik karikatūra, bet kad rastume savo dabartinės padėties supratimą.

Ką daryti krikščionims demokratams, kai demokratijai nereikia religijos?21

Apie Jėzų šiandien galima išgirsti pačių keisčiausių samprotavimų. Daugeliui atrodo, kad jo nebuvo, ir todėl Jis savo statusu nesiskiria nuo Kalėdų Senelio. 

Liberalai kaip gabūs tinginiai 5

Rinkimų programų rašymas nėra filosofija ar mokslas. Nors liberalai turi savo filosofiją ir pasitiki mokslu.

Kaip mokslininkai mus padarė svetimus savo valstybei?11

Pranešimas Lietuvos katalikų mokslo akademijoje, knygos „Filosofas kaltina mokslininkus“ pristatymo proga.

MOKSLINIS MORALĖS IR POLITIKOS UŽKARIAVIMAS
Alvydas Jokubaitis - Naujasis Židinys-Aidai

Alvydo Jokubaičio knyga „Filosofas kaltina mokslininkus. Arba kas blogai su politikos mokslu?“ yra naujas, aktualus ir provokatyvus žvilgsnis į gamtos mokslo kuriamą pasaulėžiūrą.

POLITIKOS MOKSLAS BE ŽMOGAUS
Alvydas Jokubaitis - Naujasis Židinys-Aidai

Ar žmonių negalima stebėti taip, kaip mes stebime žiurkes, ar žiurkių sprendimai nėra daug paprastesni, negu žmonių dažnai daromi sprendimai, ar paprasti dalykai nėra raktas daug sudėtingesniems suprasti?“

Ar demokratinei Lietuvai reikia religijos?8

Dabartinė Lietuvos Respublika nuo 1918 metų vasario 16 dieną atsiradusios respublikos stipriai skiriasi savo požiūriu į religiją.

„Naujasis Židinys-Aidai“: Filosofija ir universitetas
Alvydas Jokubaitis - Naujasis Židinys-Aidai

Kalbant apie universiteto prasmę, sunku suprasti, kodėl graikiškas žodis scholé, reiškiantis laisvą laiką, lotyniškai virto scola, o angliškai apsivertė į school. Ta vieta, kur žmonės ugdomi ir mokomi, reiškia ne mokyklą, o laisvalaikį. Tai visiškai netinka dabartiniam universitetui apibūdinti.

Kuo skiriasi socialiniai ir humanitariniai mokslai?2
Alvydas Jokubaitis - Naujasis Židinys-Aidai

Mintis inicijuoti akademinės bendruomenės diskusijų ciklą NŽ-A kilo pastebėjus, kad daugelis žurnalo autorių ir skaitytojų priklauso akademinei bendruomenei, tačiau apie pamatinius akademinius dalykus retai diskutuoja tarpusavyje.