Andra Kerševičiūtė

Ar tai, ką žinome apie protinę negalią, pagrįstai laikome tiesa?

Stereotipai apie protinę negalią turinčius žmones yra viena iš kliūčių siekiant darnios jų integracijos į visuomenę.