Andriejus Sabaliauskas

Atlaiduose meldėsi už sergančiuosius, tikybos mokytojus, policininkus ir „Caritas“ darbuotojus

2018 m. liepos 3 dieną Didžiųjų atlaidų metu melstasi už visus „Caritas“ savanorius ir sergančiuosius. Ši diena taip pat buvo skirta ir Skuodo dekanato tikinčiųjų piligrimystei.

Žemaičių Kalvarijoje prasidėjo Didieji Lietuvos šimtmečio atlaidai

Šie metai ypatingi – švenčiame Lietuvos valstybingumo šimtmetį, minime Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, stebuklingojo paveikslo trijų šimtų metų karūnavimo jubiliejų.

Kardinolas kvietė melstis už šeimas2

Liepos 12-oji – paskutinė Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena, maldų už kunigus, vienuolius, vienuoles ir naujus, brandžius pašaukimus į dvasinį ir vienuolinį luomą.

Žemaičių Kalvarijoje melstasi už savivaldybių vadovus

Liepos vienuoliktoji diena – maldų už savivaldos žmones metas ir Akmenės dekanato tikinčiųjų piligrimystės diena.

Vyskupo Justino Staugaičio minėjimas Lietuvos Respublikos Seime

2016 m. lapkričio mėn. 23 dieną LR Seime vyko mokslinė respublikinė konferencija, skirta 1918 m. Vasario 16 – osios akto signataro, pirmojo Telšių vyskupijos vyskupo 150 – osioms gimimo metinių paminėjimui.

Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai: malda už kelininkus, politikus ir piligrimus

Ketvirtadienį per Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaiduose buvo meldžiamasi už kelininkus, automobilių priežiūros sistemos darbuotojus, savivaldybių vadovus, politikus.