Andželika Aleksandravičiūtė

Imkite, (ne)nenumarinkite. Kūrybiškumas kaip mokymosi būdas

Lėtas, patyrimu grįstas mokymasis atitolina nuo vartotojiško mokymosi suvokimo ir leidžia skleistis geriausioms mokinių savybėms bei dar neatrastiems talentams.