Antanas Ivinskis

Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejus. Trys parodos8

Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 m. sukaktį, šiomis dienomis iškilmingai minimą Varniuose, Žemaičių vyskupystės muziejus pasitiko trimis parodomis.