Antanas Saulaitis SJ

Kaip žmonės išnaudojami

Vasario mėnesį popiežius kviečia melstis, „kad būtų išgirstas brolių migrantų, nusikalstamos prekybos aukų, balsas ir į jį būtų atsižvelgta“. Ar mums aktuali ši intencija?

Arti gamtos ir jos meilingo Kūrėjo

Mūsų aplinka tapo esminiu būdu gyventi tikėjimu ir kartu keliauti.

Keisti tai, kas skaudžiausia

Kuo žmonės laisvesni, kuo oriau gyvena, tuo laisviau visa širdimi drauge Viešpatį šlovina.

Bažnyčia palmių pastogėje

Būsimo Amazonijos Sinodo dalyviai žino, kad 80 proc. visų neatrastų ar neišeikvotų žemės turtų yra tų 600 milijonų čiabuvių žemėse, rezervatuose, gamtos draustiniuose.

Sekmadienio homilija. Ko laukiame per adventą
Antanas Saulaitis SJ - Bernardinai.TV

Pirmojo advento sekmadienio Evangelijos ištrauka piešia dramatišką laikų pabaigos vaizdą, kurį įkvėpė faktinis Jeruzalės sunaikinimas 70 m. po Kr.

Naujasis Pasaulis

Kuo gyvena Lotynų Amerika – regionas, formavęs mūsų popiežių?

Mano Tėvelis

Viskas prasidėjo dar man negimus. Tėveliui rūpėjo, kad laukiamas (-a) augtų sveikas (ar sveika), pagamino lovytės čiužinį iš švariausių šiaudų.

Vaizdo homilija. Į ką remiuosi?
Antanas Saulaitis SJ - Bernardinai.TV

Šiandien, jei norime ką nors sužinoti apie aveles, apie kurias kalbama Šventojo Rašto ištraukoje, tereikia užeiti, pavyzdžiui, į Bernardinų sodą.

Lietuvių išeivių vaikų vasaros

Autorius dalinasi prisiminimais apie vasaras, praleistas Pranciškonų sodyboje, Kenebunkporte.

Kai mes nutylam, arba Atidūs Dievo balsui, kalbančiam į širdį

Malda yra ne mūsų žodžių daugybė, o pokalbis su Dievu, tokia tyla, kai girdime, klausomės ar prisiglaudę prie Mylimojo nurimstame.

Ugnis, balandis ir erelis

Nelengva tai Dievo Dvasiai žmoniją, įskaitant ir mus, dovanomis apipilti ir žemėje taika, ramybe, džiaugsmu ir visomis kitomis gėrybėmis apjungti į Dievo išskirtinai mylimą žmonijos šeimyną.

Aštuoni seneliai

Kaip meilinga, pagarbi ir ištverminga santuoka ir darni šeima – idealas, taip ir aštuonių senelių įvaizdis – siekis suprasti ir susikibus rankomis Dievo globoje gyvuoti.

Vaizdo homilija. Kaip pasireiškia Kristaus vadovavimas2
Antanas Saulaitis SJ - Bernardinai.TV

Kristaus Karaliaus (Visatos valdovo) šventę 1925 m. įsteigė popiežius Pijus XI. Kodėl taip neseniai?

Krikšto vienybė53

Reformacija iškėlė ir išplėtojo Šventojo Rašto pažinimą ir naudojimą žmonėms suprantama kalba. Ne tik kaip žinią, bet ir kaip mylimą tikėjimo šaltinį.

Sekmadienio homilija. Vienos širdies, vienos minties2
Antanas Saulaitis SJ - Bernardinai.TV

Nors Jėzus yra pasitraukęs, sugrįžęs pas Tėvą, Jis yra ir tarp mūsų.

Sudėtingi reikalai?10

JAV leidžiamas žurnalas kunigams „The Priest“ atliko kunigų apklausą, po kurios paaiškėjo, kad iš visų Mišių, laidotuvių, krikštynų, atlaidų ir kitų apeigų „sudėtingiausios“ yra Santuokos – jos mažiausiai mėgstamos.

Verbų sekmadienio homilija. Laisvai prisiimtas kelias1
Antanas Saulaitis SJ - Bernardinai.TV

Dievas savo ištikimam sūnui per kančią ir mirtį suteikia naują gyvybę, kurios dalininkai esame ir mes. Mūsų gyvenimas taip pat yra toks perėjimas. Jėzus duoda mums pavyzdį.

Sekmadienio homilija. Dėkoti, pasitikėti, įsipareigoti
Antanas Saulaitis SJ - Bernardinai.TV

Evangelija kviečia būti dėkingus už kiekvieną dieną; planuoti, veikti ir stengtis, kiek galime, o kartu – nesinešioti širdyje ar mintyse didelių rūpesčių, bet atiduoti juos Dievui.

Smurtas prieš pažeidžiamus žmones nepateisinamas10

Joks smurtas prieš vaikus ar kitus pažeidžiamus žmones (neįgaliuosius, vyresnio amžiaus, pabėgėlius, kalinius...) nepateisinamas.

Kaip skaityti Šv. Raštą?8

Kun. Antanas Saulaitis dalijasi patarimais, kaip galima skaityti Šv. Raštą ir kaip jį „prisijaukinti“, jei niekada nesame skaitę patys? Ar geriausia pradėti nuo pradžių?

Karo audrų nublokšti2

Nežinau, kiek toli girdisi patranka. Vaikams ramus ir gražus gyvenimas sugriuvo 1945 m. pradžioje.

Vaizdo homilija. Kur yra Dievas sunkiais laikais?4
Antanas Saulaitis SJ - Bernardinai.TV

Kaip išsipildys Dievo pažadai, apie kuriuos Dievo Žodis kalba per visą adventą? Kaip jie išsipildys tokiais sunkiais laikais?

Dievas pašaukia ten, kur visiems geriausia1
Antanas Saulaitis SJ - Bernardinai.TV

Kunigo jėzuito Antano Saulaičio įžvalgos apie pašaukimą. Visą jo ir dar 26-erių dvasininkų pašaukimo kelio istorijas skaitykite knygoje TIK ĖJIMAS KELIU.

Apkabinti raupsuotąjį1
Antanas Saulaitis SJ - Bernardinai.TV

Raupsai iki Antrojo pasaulinio karo, kai buvo išrasti vaistai, buvo baisi liga, atskirianti nuo kitų. Ir Jėzaus laikais raupsuotieji būdavo visiškai atskiriami nuo bendruomenės. Tačiau Evangelijoje girdime žodžius: „Jėzus jo pasigailėjo“.

Kun. Antanas Saulaitis SJ. Būti ir tikėti – su kitais2

Gyvenime žmonių bendradarbiavimą, tarnystes, elgseną, dorą, paslaugumą nulemia ne tikėjimo tiesų turinys, o įsipareigojimas savo tikybai, tikėjimui.

Kun. Antanas Saulaitis SJ. Negalios galia1

Tarp dvidešimties angeliukų buvo Dauno sindromą turinti Sandra. Mergaitė iš širdies traukdavo savo mėgstamą: „Jėzus nori, kad jam šviesčiau kaip saulės spindulėlis.“

Kun. Antanas Saulaitis SJ. Ką atleisti – ko neužmiršti5

Žmogus yra lėtas kūrinys. Jo nepriversi nei atleisti, nei užmiršti. Kartais ilgai užtrunka atleisti, o kartais būna tokių dalykų, kurių nevalia palikti ir užmiršti.

Antanas Saulaitis SJ. Būti maloniais seneliukais1

Mums tada taip keistai atrodė, kai ugdymo metų vedėjas kone aistringai siūlė apsispręsti tik už vieną užmojį – „būti maloniais seneliukais“.

Kun. Antanas Saulaitis SJ. Gyvenimiško vadovėlio link

Anksčiau mokslininkai teigė, kad asmens pagrindinės vertybės įsitvirtina pasąmonėje prieš dešimtą gimtadienį. Vėliau pradėta sakyti, kad nuostatų derinys atsiranda daug anksčiau - iki trejų metų amžiaus.

Kun. Antanas Saulaitis: Artumas išlieka

Rugpjūčio viduryje į naujas misijas Čikagoje išvyko visų mylimas kunigas tėvas Antanas Saulaitis.Per tuos 9-erius metus, kuriuos praleido Lietuvoje, tėvas Antanas daug spėjo nuveikti, o labiausiai – patraukti savo šiluma, meile, kuria dalijosi su kiekvienu.

Antanas Saulaitis SJ. Esamasis būtovės laikas
Istorija gyva tiek, kiek dabartinį mūsų gyvenimo būdą sąmoningai ir pasąmoningai paveikia.
Antanas Saulaitis SJ. Stiprumas ir švelnumas
Žmogiška yra klysti, vyriška iš klaidų pasimokyti, atsikelti ir žengti toliau, prisitaikyti prie naujų sąlygų bei galimybių, dvasios akis nukreipus į vertingą tikslą savo jėgas kitų labui skirti.
Antanas Saulaitis SJ. Nuo Hagaros iki Barboros
Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje prieš keletą metų šalia motinos sėdinti gal ketverių mergytė priglaudė skruostą jai prie peties: „Mama, kodėl bažnyčioje skaito tik apie vyrus?“
Antanas Saulaitis SJ. Įtakingiausias pavyzdys
Jėzaus Kristaus solidarumas su žmogumi šiame netobulame, sužeistame pasaulyje – įtakingiausias ištikimybės pavyzdys. Nė sunkiai mirčiai gresiant neatsitraukia į dievišką dangų nuo žmonijos – savo mylimų žmonių – gyvenimo sąlygų, žadėdamas likti jai ir jiems ištikimas iki pasaulio pabaigos.
Antanas Saulaitis, SJ. Širdelės ir balandėliai

Iš Valentino dienos reklamų gali pasirodyti, kad ši šventė skirta sutuoktiniams, įsimylėjusiems, meilužiams, vyrų ir moterų porelėms. Ilgametė patirtis užsieniuose liudija platesnę bendruomenišką meilės išraišką.

Antanas Saulaitis SJ. Keturi žirniai po lova
Šių laikų vienuoliams sunku būti neturtingiems. Jų mokslas išskiria juos iš žmonijos daugumos.
Antanas Saulaitis SJ. Močiutės bulvė
Kunigui labai nepatogu prie tikinčiųjų ašaroti ar net verkti – gi pamanys, kad žmogus.
Antanas Saulaitis SJ. Žinios ir išmintis
Kažkaip susidaro įspūdis, kad esame spaudžiami labiau žinoti negu suprasti ir pritaikyti – tai jau būtų išmintis.
Antanas Saulaitis SJ. Ir ko gi čia džiaugtis...
Netrukus suvoki, kad mūsų katalikai džiaugiasi dvasiškai, savo išraiška apie džiugesį Viešpačiu nepranešdami.
Antanas Saulaitis SJ. Švelnus vyras?

Regis, būdvardžio „švelnus“ nemėgsta vyrai, vyriškius auklėjantys asmenys ar irzli visuomenė.

Kun. Antanas Saulaitis SJ. Padaryti geresnį bent mažąjį aplinkos pasaulį

Krikščioniškas pašaukimas - kuo šilčiau bendrauti šeimoje, kuo tobuliau darbu pasitikėjimą Dievu liudyti.

Antanas Saulaitis SJ. Kas Dievo įdėta žmogaus širdin
Žmogus trokšta darnos ir džiaugiasi ja šeimoje, gamtoje, bendruomenėje, darbe, mokykloje... kaip ir savo širdyje. Todėl nenuostabu, kad Kristus atitaisė tai, ką nuodėmė buvo sugriovusi – tą gyvenimišką darną tarp Dievo ir žmogaus, tarp pačių žmonių.
Antanas Saulaitis SJ. Kai būdavau uolus krikščionis
„Tradicinis“ tikėjimas, „tradicinis“ katalikas mūsuose reiškia žmogui „sutvarkyti“ save ar savo šeimą.
Kun. Antanas Saulaitis SJ. Kartais lengviau siekti vienybės tarp įvairių krikščionių negu tarp įvairių pažiūrų katalikų....
Sausio 18 dieną prasideda krikščionių vienybės savaitė, kuri šįmet minima jau 100-ąjį kartą. Šiemetinės savaitės tema – tai apaštalo Pauliaus raginimas Tesalonikiečiams: „Be paliovos melskitės“. Mintis pakviesti tikinčiuosius melstis už visų krikščionių vienybę savaitę prieš apaštalo Pauliaus atsivertimo šventę, minimą sausio 25 d., 1908 m. kilo anglikonų kunigui Paului Wathsonui. Nuo 1926 m. krikščionių vienybės intencija Katalikų Bažnyčioje kasmet prieš Sekmines ėmė melstis kai kurios vienuolijos. 1930 m. prancūzų katalikų kunigas Paulas Coutourier pasiūlė sausio 18–25 d. melstis nauja visiems krikščionims priimtina intencija: už tokią visų krikščionių vienybę, kokios nori Kristus, už vienybę, kurios turime siekti tokiais būdais, kokių panorės Kristus. Nuo 1958 m. Pasaulinė Bažnyčių taryba ir Vatikano krikščionių vienybės sekretoriatas ragina visus krikščionis kasmet šią savaitę vienytis meldžiantis. Maldų už krikščionių vienybę savaitė kasmet minima ir Lietuvoje. Bernardinai.lt kalbina vieną pirmųjų ekumeninės tradicijos puoselėtojų Lietuvoje tėvą Antaną Saulaitį SJ, šiuo metu misionieriaujantį JAV, Čikagoje.
Kun. Antanas Saulaitis SJ. Šventės ir pramogos
Ką reiškia ir kaip galima įprasminti svarbiausias šventes, kaip atskirti šventę nuo paprasčiausios pramogos. Mintimis dalijasi Kun. Antanas Saulaitis SJ.
Antanas Saulaitis SJ. Edis buvo Dievo draugas
Labai gėda kunigėliui prisipažinti, kad niekad nenorėjau ir toliau nenoriu būti šventuoju.
Kun. Antanas Saulaitis SJ. Apie lietuvių parapijas JAV (II)
Ne tik parapinės bažnyčios, bet ir lietuvių vienuolijų nuosavybės kelia rūpestį. Ilgai buvo išgyvenama Bruklino Kultūros židinio istorija, dar seniau marijonų Clarendon Hills plotų netekimas Čikagos vakaruose. Čikagos Jaunimo centras (šiemet švenčia 50 m.) kartais apiberiamas klaustukais. Kalbamės apie Tėvų marijonų sodybą prie „Draugo”.
Kun. Antanas Saulaitis SJ. Apie lietuvių parapijas JAV (I)
Meilės istorija tarp JAV katalikų vyskupų ir ne anglosaksų imigrantų siekia bent XIX a. ir atspindi šios Bažnyčios rūpestį dėl gryno tikėjimo ir aniems laikams būdingo vienodumo. Vienas žinomiausių atvejų yra Rytų apeigų ukrainiečiai, klaidingai vadinami „unitais”, likę iš 1596 m. Lietuvos Brastos sutarties dėl Rytų ir Vakarų Bažnyčių sujungimo.
Kunigas Antanas Saulaitis atsako į vaikų klausimus

Kunigas Antanas Saulaitis atsako į mažųjų "Bitutės" skaitytojų klausimus apie Pirmąją Komuniją kitose šalyse ir apie A.Saulaičiui svarbiausią religinę šventę.

Milda Tarcijonaitė. Čikagietės filme vaidina kun. A. Saulaitis
Netrukus kino teatruose galėsime pamatyti antrojo turo trumpametražių filmų festivalio AXX darbus. Viena iš festivalio dalyvių - Amerikos lietuvė režisierė Ramunė Rakauskaitė filmą kūrė Čikagoje. Su Ramune kalbamės apie lietuvišką kiną bei jos naująjį filmą.