Antanas Šimkus

Antanas Šimkus. Žvalgymai: iš gausybės rago

Ruduo mūsų gyvenimo kely primėto ne tik renginių šūsnis, bet padaugėja ir įvairiausių publikacijų, pokalbių, esė, komentarų. Praėjusi rugsėjo savaitė tai tik patvirtino.

Antanas Šimkus. Žvalgymai: vasarošilčiai

Praėjusi savaitė dalino vasarošilčius orus, tad norėjosi ir panašių, lengvai svaiginamų kurortinių žinių ir tekstų. Be abejonės, kas ieško, tas randa.

Antanas Šimkus. Ties budėjimo srautu

Yra toks pailgas Bernardinai.lt langas, susidedantis iš dešimties langelių, vadinamas „Naujienos“. Kiekvieną dieną pro tuos langelius skirtingi žmonės bando parodyti pasaulį arba bent šį tą iš pasaulio. O kartais ir pasauliui.

Antanas Šimkus. Žvalgymai: pasitikrinimo pavyzdžiai

Dar sudėtingiau būtų atkirsti vieną nuo kitos kultūros ir politikos sritis. Gal net neįmanoma. Todėl kai kuriuos pasaulio įvykius ta kultūros ir politikos sanglauda atsispindėjo ir praeitos savaitės Bernardinai.lt publikacijų sraute.

Antanas Šimkus. Žvalgymai: su pasikartojimais

Ką gi, vėl ruduo. Nors ir nelabai noriai jį įsileidžiame į savo gyvenimus, bet pasirinkimo irgi neturime. Tiesiog tenka priimti, suteikti jam vietos. Gerai, kad šis metų sezonas turi ne tik gamtinių, bet ir kitokių atpažinimo ženklų. 

Antanas Šimkus. Smailės

Vaikas be žado žvelgia į daubą, pilną tų kailiniuotų raguočių. Nuo jų šnervių kyla garas, šiandien gana vėsus rytas. Atrodo, tas garas ir susisuka į kamuolius viršum šitos ganyklos, šito miesto...

Antanas Šimkus. Žvalgymai: iš smulkmenų

Yra ir tokių nedidelių įvykių rūšis, susijusi su smulkmenomis. Pastarajai priskirčiau dalykus, kurie nutinka tarsi savaime arba nepastebimai, bet jų buvimas turi didelės reikšmės. Įskaitant kultūrinę.

Antanas Šimkus. Žvalgymai: tarp žiogų

Kai vasara ruošiasi iškeliauti, rodos, ir tie kompiuteriniai langeliai nebetenka svarbos. Atrodo, svarbiau klausytis pro pravirą langą atsklindančio žiogų čirpimo. Tos melodijos fone apžvelkime ir tai, kas vyko Bernardinai.lt kultūros pievoje.

Antanas Šimkus. Žvalgymai: nepavejamieji

Sakoma, kad kultūra yra vienas pastoviausių dalykų, suformuotų tam tikros tradicijos, žiūros, išsilavinimo ir taip toliau. Vis dėlto kai kurie su šia sritimi susiję dalykai ima ir pasikeičia staiga.

Antanas Šimkus. Žvalgymai: nenukeliamieji

Turbūt šią savaitę jus domins tik šaldymo paslaugas teikiančios įmonės ir aparatai... Bet vis dėlto, jeigu netyčia norėtųsi paieškoti atgaivos kultūros paunksnėje, tai siūlau susipažinti su praeitos savaitės publikacijų apžvalga Bernardinai.lt.

Antanas Šimkus. Geriausias mokyklos direktorius. In memoriam J.K.1

Su jūsų išėjimu traukiasi ir dalelė tos pagarbos įsitikinimų laisvei. Praeito amžiaus pabaigoje. Praeito amžiaus Antakalnyje. Per kurį mokėmės eiti drauge. Pagarbos kitam keliu.

Antanas Šimkus. Žvalgymai: degančios kepurės nutvieksti

Jei vagišiai nesupainiojo durų ir išties pradėjo įžūliai vogti paveikslus vidury dienos, turbūt menas tampa labiau vertintinas nei anksčiau? Tuo atveju džiugu bent dėl tapytojų...

Antanas Šimkus. Žvalgymai: bėgte

Apie bėgantį laiką rašyta turbūt daugiau laiko, negu visų laikų pasaulio bėgikų laiką susumavus. Ir tai, ko gero, yra didysis kultūrinis bėgimas. Rašymas kaip bėgimas. Įdomu, kad sulig kiekviena rašytojų karta tas bėgimo/rašymo greitis auga. Ir kur, atsiprašant, visi taip bėga? Į šviesą tunelio gale?

Antanas Šimkus. Pavėjui1
Antanas Šimkus - Kelionė

Ji pabučiavo jį ir nuskrido. Būna tokių laimingų dienų, kai tau pakeliui debesys, gatvės, upės, šunys, kaimynai, darbai, eilėraščiai – viskas plaukia, rimuojasi. Šiandien taip ir buvo.

Antanas Šimkus. Žvalgymai: pasirinktinai

Praėjusią savaitę tarp įprastų ir neįprastų birželinių kultūros reiškinių bent Bernardinai.lt interneto svetainės languose pastebimiausi buvo du renginiai ir viena tendencija.

Antanas Šimkus. Žvalgymai: iš atsakymų skaitant

Šios savaitės rinktiniai Bernardinai.lt kultūros publikacijų raštai galbūt neblizga ypatingais įvykiais, didžiom antraštėm, karingais kultūros valdininkų pasisakymais – na, ir puiku. Kultūros lauke juk ne karnavalas svarbiausia, – ar bent ne visad.

Virginijus Gasiliūnas: „Geros knygos yra kaip geri gyvenime sutikti žmonės“2
Antanas Šimkus - Kelionė

V. Gasiliūnas žinomas kaip literatūrologas, buvęs radijo žurnalistas, nenuilstantis filologinių įdomybių ieškotojas, šiuo metu besidarbuojantis Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Taip pat ir tinklaraščio „Šis tas apie šį tą“ autorius...

Antanas Šimkus. Žvalgymai: atostoginiai

Į mūsų gyvenimus atėjo ar bent kažkur sukinėjasi vasara. Atrodo, ne taip seniai ir Velykos buvo, o jau Sekminėms pakvietė varpai. Na, ir nori nenori susimąstai apie atostogas. Nes sunku be jų vasarą būtų...

Antanas Šimkus. Žvalgymai: finišo link

Pavasario finišas paprastai žymi ir dviejų didelių renginių pabaigą. Nors tai nėra sportas, bet kartais visiems reiškiniams tiesiog bėgant prieš akis ir už jų, norom nenorom peršasi tokie apibūdinimai, kaip „bėgimo takelis“ ar „geriausias laikas“.

Antanas Šimkus. Lauko pakrašty1

Nieko nesakai. Per sunku ir per lengva. O per lauką artėja, banguoja, vilnija. Lyg vėjo vaikai. Jau tavo laikas, tavo metai, tavo laikai praėjo kaip vėjas, o jų dar greitesnis.

Antanas Šimkus. Dvi savaitės „Poezijos pavasario“: antrosios anonsas

Sulapojęs, pražydęs pavasaris su visais paukščių ir pavasario balsais jau perauga į vasarą. Simboliška, kad ir festivalis „Poezijos pavasaris“ baigsis birželio 1-ąją Vilniaus universiteto Sarbievijaus kiemelyje. 

Antanas Šimkus. Žvalgymai: tarp perkamų ir neperkamų vizijų

Nekvestionuodamas atžalų auklėjimo kultūros (žinoma, reikia ugdyti), vis dėlto likau nustebęs dėl ministro siekio nustatyti meno vertę pagal tai – perka jį, ar ne...

Antanas Šimkus. Dvi savaitės „Poezijos pavasario“: pirmosios anonsas1

Lietuvių poezijoje yra visi metų laikai, išskyrus vasarą. Ruduo – Druskininkuose, žiema – Panevėžyje, na, o pavasaris... Siūlau subjektyvų „Poezijos pavasario“ festivalio pirmosios savaitės renginių anonsą.

Antanas Šimkus. Medžiai ir miestas5

Dviejų dalių bandymas „įsikirsti“ į medžių kirtimų temą mieste.

Antanas Šimkus. Žvalgymai: be ornamentų

Žvalgytis po šių dienų kultūrines apylinkes teko žinant, jog viso vaizdo neaprėpsi – per daug įvykių ir renginių. Vis dėlto prisiminkime keletą svarbesniųjų įvykių. 

Antanas Šimkus. Žvalgymai: dėlionė iš keleto pastebėjimų

Kultūrinių renginių ir įvykių dėlionė geriausiai susideda, kai nėra itin daug detalių. Siūlau praeitos savaitės išklotinę tyrinėti tik kaip subjektyvios atrankos rezultatą, pasiliekant galimybę pamatyti Bernardinai.lt languose visai kitus atspindžius.

Antanas Šimkus. Išvakarės

Tai buvo diena, iš pažiūros panaši į visas kitas šiame mieste. Bet ji galėjo ir neišaušti. Jeigu ne tas balsas. Lydintis tave visą gyvenimą. 

Antanas Šimkus. Žvalgymai: pastarojo meto kronika

Šiomis dienomis pasižvalgymus į kultūrinius įvykius galima pradėti „savame kieme“ beveik tiesiogine tų žodžių prasme. Vilniaus Bernardinų bažnyčios kieme atidaryta paroda, skirta paveikslo „Jėzau, pasitikiu Tavimi“ autoriui.

Antanas Šimkus. Žvalgymai: margi

Velykų dienos buvo margos įvairiausių kultūrinių renginių, visi skubėjo ką nors paskelbti, pakomentuoti, dalyvauti. Pabandykim sudėlioti kokį ornamentą tam įvykių margučiui iš pastarojo meto.

Antanas Šimkus. Žvalgymai: proginiai viršutiniai

Šis laikas kupinas progų kalbėti apie kultūrą. Pati abstrakčiausia turbūt – balandžio 15-ąją minima Kultūros diena. 

Antanas Šimkus. Įspūdis iš konferencijos: kultūra – su kabutėmis ar be jų?

Pirmiausia apie kultūrą (nesvarbu kokio pavidalo) reikia kalbėtis žmogiškoje aplinkoje, kur pakaktų vietos visiems bent atsisėsti. Kad atsidurtume panašiame akių lygmeny. Gal verta pradėti nuo to?

Antanas Šimkus. Žvalgymai: balandiniai

Elektroninio pašto balandžiai irgi aktyvūs. Nešasi snapuose visokius užrašus, – skaitom, dedam į Bernardinai.lt langus, rodom visiems. Dėl visa ko apžvelgsiu anos savaitės balandinę ir aš. Gal pravers vienas kitas įrašas...

Antanas Šimkus. Belaukiant Dino Zauro, arba Trupinėliai iš FiDi atminties kerčių

Galima sakyti, augome šalia Dino kaspavasarinės apsireiškimo vietos Saulėtekio apylinkėse. Likus dienai kitai kieme jau kumšnodavome vienas kitą: „Varysi į FiDI?“

Antanas Šimkus. Žvalgymai: laiko nublokšti

Atrodytų, nieko tokio, pasukai laikrodį – nei ta gegutė galvą nusisuko, nei kam dantys išbyrėjo... O vis dėlto – kad ir kaip reikėtų rašyti apie kultūros publikacijas, vis tiek norisi klausti, ką mes su tuo savo laiku darome?

Antanas Šimkus. Žvalgymai: po truputį

Kovui persiritus į antrąją pusę, kai kur saulėti šlaitai staiga pasidengė žibuoklių apklotu. Bent jau tose vietovėse apie Vilnių, kur teko būti. Gražu. O kultūroje tokių staigumų gal ir mažiau...

Antanas Šimkus. Poezijos diena: prisiminimas iš aklo pasimatymo

Užvakar teko lankytis vienoje mokykloje, tolėliau nuo miesto. Susitikime dalyvavo keliolika mokinių. Kalbėjomės apie poeziją. Ne, jos ypatingai nesiejom su kovo 21-ąja ar kaip kitaip netempėme prie kokios nors progos.

Antanas Šimkus. Žvalgymai: šalia literatūros

Praeitos savaitės takus teko minti per literatūros laukus ir palaukes. Gal dėl to ir Bernardinai.lt dienraštyje pastaruoju daugiausia dėmesio skyriau šiai sričiai.

Antanas Šimkus. Keletas knygų iš vaikystės šimtinės. Su padėka knygnešiams

Kovo 16-ąją minėsime Knygnešių dieną. Šį sykį norėtųsi šią datą paminėti truputį kitaip – pakalbėti apie atneštas knygas. Bent apie keletą, svarbių, patekusių į vaikystės pasaulį.

Antanas Šimkus. Žvalgymai: po įsivaizduojamo Kaziuko saule

Taip, taip, taip – nuostabios tos šventės, a-ta-ta! Štai eini saulėtą dieną per miestą, gatvės pilnos saulėtų žmonių, o vietoj šaligatvių – stalų ir palapinių eilės. Ir ko tik ten nėra!..

Antanas Šimkus. Žvalgymai: gelbstint eilinę kultūros savaitę

Kaip tik šalia visų išskirtine karine leksika pateikiamų pranešimų privalo išlikti ir tekstų iš kultūros lauko. Kaip pozicija. Kaip stoicizmas. Tai žinios iš kito karo. Mažiau matomo. Bet ne mažiau svarbaus.

Antanas Šimkus. „Musiškai“ ir mūsiškai. Apie knygą „Cupės ir Zupės gyvenimas bei nepaprasti nuotykiai“

Kartą Jarlas ir Silvija parašė knygą. Tiksliau, kaip jie sakė, pradžioje kartu galvojo, galvojo ir sugalvojo istorijas, o paskui Jarlas jas piešė, o Silvija užrašė. Toks tad šaunus sūnaus ir mamos duetas. Tekstai ir piešiniai. Cupė ir Zupė.

Antanas Šimkus. Žvalgymai: medunešio metas

Galbūt jau kolektyvinė drevinė bitininkystė būtų pernelyg akrobatinis vaizduotės užsiėmimas, tačiau pažvelgti į tekstų avilį ar avilius, manau, sugebėtume. Kokį gi publikacijų medų aną savaitę nešė darbščiosios bitės?

Antanas Šimkus. Pasaulio pakraščio laiškai

O tą sykį, kai kaimynė iš krepšio ištraukė voką ir padavė man. Man? Taip. Čia tau. Laiškas. Nusišypsojo.

Antanas Šimkus. Žvalgymai: atrinktieji

Jei praėjusią savaitę nebuvo laiko nuosekliai peržiūrėti kultūrinių Bernardinai.lt publikacijų, siūlyčiau atrinktą tekstų pluoštą.

Antanas Šimkus. Apie didįjį Mažąjį, arba Suvaikėjusio rašytojo dienos fragmentai

Per šį mėnesį labai aiškiai supratau, nesu joks rašytojas, juolab vaikų. Nepažįstu aš jų ir tas jų pasaulis man neperprantamas. Taigi, apie ką rašau šiandien? Apie didįjį Mažąjį... Apie ką gi dar...

Antanas Šimkus. Žvalgymai: beveik žiemos, beveik olimpiniai

Kol dar sotinamės Sočyje vykstančia Žiemos olimpiada, tuo pat metu Lietuvoje stebėdami, kaip aptirpusios mūsų kasdienybės trasos tampa nebeįveikiamos nei slidėmis, nei rogutėmis, užmeskime akį ir į Bernardinai.lt.

Įsivaizduojami susitikimai: 55-ajam poeto Valdemaro Kukulo gimtadieniui paminėti2

Parašiau laišką. Gimtadienio proga. Truputį familiariai, bet bičiuliškai. Tebus tai keli štrichai poeto ir literatūros kritiko Valdemaro Kukulo (1959–2011) portretui.

Antanas Šimkus. Žvalgymai: tarp pokalbių išrašų

Žvelgdamas į praėjusios savaitės publikacijas Bernardinai.lt kultūros srity, leisiu sau pasaulio kaip teksto vaizdinį skolintis. Ypač, jei tas tekstas yra užrašytas kaip pokalbis.

Antanas Šimkus. Žvalgymai: skaitymams

Lietuvoje kol kas skraido taikūs lėktuvai ir vyksta pilietinės palaikymo akcijos, tad galima ramiai žvelgti į praeitos savaitės kultūrines publikacijas. Šįsyk siūlau pasižvalgyti po skaitymo sritį ir su ja susijusius reiškinius.

„Niša“: literatūros dirbtuvių apžvalga ir nugalėtojai

Aptarsime kiekvieno „Nišos“ rubrikoje „Rudens literatūros dirbtuvių“ metu publikuoto autoriaus tekstą. Po aptarimo paskelbsime ir nugalėtojus.