Antanas Terleckas

Kaip sugrąžinti Vilniaus istoriją?
Antanas Terleckas - Naujasis Židinys-Aidai

Antanavičiūtės knyga atskleidžia tai, kiek daug Vilniaus istorijos esame praradę per pakankamai neilgą laiko tarpą.

Seksualumo karai ir revoliucijos XX a. Lietuvoje
Antanas Terleckas - Naujasis Židinys-Aidai

Pokalbis su dviem Vilniaus universiteto istorikais – Norbertu Černiausku ir Valdemaru Klumbiu. 

J. Dementavičius: per vyčius nebematome rūpintojėlių?
Antanas Terleckas - Naujasis Židinys-Aidai

Galbūt per mažai mąstome apie intelektualus, kaip darančius poveikį? Per vyčius nebematome rūpintojėlių?

Kaip apversti epochą?
Antanas Terleckas - Naujasis Židinys-Aidai

Tai anaiptol ne pirma Brazausko biografija, be to, ir pats herojus savo gyvenimą ne kartą apdainavo įvairiuose autoriniuose leidiniuose.

Kas naujo istoriniame kine?
Antanas Terleckas - Naujasis Židinys-Aidai

Profesorius Alfredas Bumblauskas studentams vis primena savo teoriją, kaip derėtų gelbėti Lietuvos futbolą. Tereikia jį uždrausti ir tokiu būdu priversti persikelti į pogrindį, o pogrindis Lietuvoje visuomet klesti.

Ar kalbėjimas apie humanitarinius mokslus turi ateitį?
Antanas Terleckas - Naujasis Židinys-Aidai

Vienas dažniausiai pasikartojusių teiginių – dirbtinai forsuojamas akademinio gyvenimo tarptautiškumas, kuris kartais šviesmečiais prasilenkia su sveiku protu (konkrečiai – tarptautiniai ekspertai recenzuoja lituanistinės tematikos darbus). 

Apverktina istorinės savivokos būklė
Antanas Terleckas - Naujasis Židinys-Aidai

Istorijos studento Antano Terlecko laiškas žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ redaktoriui. Pasak jo, istorinės savivokos mūsų visuomenėje labai trūksta. 

„Rudens“ trėmimus prisimenant. Irenos Mortos Putriutės–Borusevičienės istorija 4

Nors daugelio tremtinių likimai pokariu, atrodytų, panašūs: gyvuliniai vagonai, Sibiras, šaltis ir badas, tačiau kiekvieno jų istorija vis dėlto yra unikali. 

Apie Tėvynę be verksmų9

Tėvynę mylinčių žmonių sąskrydis Trakiniuose yra šventė tikrąja to žodžio prasme. Šventė, kurią organizatoriams kasmet surengti tikrai nėra lengva, tačiau nuovargiui, pykčiams ir verkšlenimams Trakiniuose vietos nebuvo.