Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ

Ko šiandien galime išmokti iš šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės

„Krikščionis negali pasitenkinti rūpindamasis vien savo kiemu. Mums viskam trūksta laiko, tačiau vis dėlto verta pastoviai savanoriauti, atiduoti bent dalelę savęs. “

Keičiasi pasaulio, Bažnyčios, taip pat ir Jėzaus Draugijos veidas

Pasaulis nestovi vietoje. Tiek jėzuitams, tiek kiekvienam tikinčiajam reikia ir reikės keliauti savo asmeniniame gyvenime ir kaip tikinčiųjų bendruomenei.

Dievo artumas – didžiausia šv. Kalėdų dovana
Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ - Kauno arkivyskupija

„Viešpats kviečia ir mus atsiliepti, skubėti pas reikalingus pagalbos“.

Saugi kelionė Jėzaus valtyje
Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ - Kauno arkivyskupija

Kelionėje kartu yra Jėzus, kuris gali ne vien pagerinti gyvenimo sąlygas ar padaryti mus šiek tiek drąsesnius ar džiugesnius, – Jis duoda patį gyvenimą, nugalintį mirtį.

Tarnauti, kur žmonės alksta prasmės ir Dievo
Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ - Kauno arkivyskupija

Kauno arkivysk. Liongino Virbalo homilija teikiant šventimus vysk. Algirdui Jurevičiui.

Jėzus mus nori vesti į savo šviesą

Popiežius Pranciškus, kurio taip laukiame šiais metais atvykstančio į Lietuvą, mums primena, kad prisikėlimas nėra praeities dalykas, bet turi visa persmelkiančią gyvybinę jėgą. Ten, kur buvo mirtis, atsiranda nauja gyvybė. 

Ištikimieji mokiniai
Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ - Kauno arkivyskupija

Svarbiausias įamžinimas yra ne vien paminėjimas, o gyvenimas ta pačia dvasia.

Kūdikis – mums ranką tiesiantis Dievas

Gimęs Kūdikis kviečia palikti iliuzijas ir eiti prie esminių dalykų, atsisakyti nepasotinamų ambicijų, palikti amžiną nepasitenkinimą ir liūdesį dėl to, ko nuolat mums trūksta.

Velykų homilija. Dievo tikslas – susitikti su žmogumi89

Po Didžiojo penktadienio dramos šiandien švenčiame prisikėlimą. „Nors kančia mums gana artima ir gerai pažįstama, prisikėlimą suprasti sunkiau“, – sako Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. 

Kristaus tikėjimas ir dalelė Tėvynės1
Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ - Kauno arkivyskupija

Sveikinimo kalba spalio 9 dieną švenčiant Šiluvos koplyčios Vašingtono Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje – JAV nacionalinėje šventovėje – 50-mečio iškilmes.

Pašaukti tarnauti su Jėzumi
Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ - Kauno arkivyskupija

Kai galvojame apie pašaukimą, visuomet manome kažką ypatingo, specialaus, išskirtinio. Norėdami suprasti, koks tai pašaukimas, pasitraukiame į nuošalę, renkamės rekolekcijas, ypatingą maldos laiką.