Astijus Kungys OFM

„Buvome apsvaigę kaip nuo jauno vyno“

Mus įspėjo ir labai rimtą pogrindžio veiklą vykdę jėzuitai: ką čia darote, neblūdykite, dar neatėjo laikas. Marijonai taip pat sakė – dar ne laikas. Bet veikė Dievo malonė, kuri sakė, kad atėjo metas.

Astijus Kungys OFM. Kiekvienas laikas turi savo grožį2
Astijus Kungys OFM - Kelionė

Pokalbis su Lietuvos mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordino provincijolu kunigu Astijumi Kungiu

Kun. Astijus Kungys OFM. Ką gauni iš Viešpaties kaip malonę, turi atiduoti žmonėms

Mūsų ordinas pripažįsta, kad esame tarsi naujo apsisprendimo fazėje, kaip šv. Pranciškus sakė – „broliai, pradėkime viską iš naujo, nes dar iki šiol nieko nepadarėme.“ Buvo kalbų, klausimų, ką darytų Pranciškus ir Klara, jei jie gyventų šiandien.

Kun. Astijus Kungys OFM. Jubiliejus pranciškonus ragina sugrįžti prie šaknų

Jubiliejaus šventei ruošiamės jau nuo 2003 metų, bet ne kokiais nors dideliais renginiais. Kaip jau esu ne kartą minėjęs, mūsų ordino vadovybė iškėlė iššūkį – Mažesniųjų brolių ordino refundacija. Gal kam nors tai skamba nerimtai, esą tik šv. Pranciškus yra ordino steigėjas.

Br. Astijus Kungys. Gyvenimas – Dievo ir žmogaus meilės paslaptis
Kalėdos, Kūdikėlis tegul padeda atkreipti dėmesį į mažus dalykus, kuriuose slypi didžioji mūsų gyvenimo paslaptis.
Kun. Astijus Kungys OFM. Bažnyčia turi mažinti dvasinį ir materialinį skurdą
Regis, Bažnyčia nuo pat savo susikūrimo buvo svarbiausia pačių mažiausiųjų priebėga. Ant Bažnyčios laiptų skurstantieji meldė ir šiandien tebeprašo išmaldos, paguodos ieškojo tarp Dievo tarnų. Kaip atrodo skurdas Bažnyčios akimis? Kaip prie skurdo mažinimo gali prisidėti kiekvienas Bažnyčios narys? Ar galime sukurti pasaulį be varguolių? Apie tai „Bernardinai.lt“ kalbėjosi su Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos provincijolu kun. Astijumi Kungiu OFM.
Kun. Astijus Kungys OFM. Išeivija yra taip pat svarbi, kaip ir Lietuva

Tęsiame pokalbį su Mažesniųjų brolių ordino provincijolu kunigu Astijumi Kungiu apie išeiviją ir problemas, su kuriomis svetur susiduria lietuvių bendruomenės. Ką brolis Astijus mano apie emigraciją? Ar dėl uždaromų lietuvių parapijų kalti kiti, o ne mes? Plačiau apie tai – šiame pokalbyje.

Kun. Astijus Kungys OFM. Širdis atsigauna, kai pamatai akiai neregėtų dalykų
Prieš pat Velykas Mažesniųjų brolių ordino provincijolas kun. Astijus grįžo iš Australijos, kur lankė lietuvių bendruomenes. Kita jo kelionė per gavėnią buvo į Šiaurės Ameriką susitikti su ten gyvenančiais lietuviais. Kunigas Astijus Kungys sutiko pasidalyti įspūdžiais apie šių išeivių bendruomenių gyvenimą ir su „Bernardinai.lt“ skaitytojais. Neseniai grįžote iš gana ilgos
Kun. Astijus Kungys OFM. Svarbiausia – brolystė
Sausio viduryje Kretingoje vyko Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kapitula. Pranciškonai išsirinko naują ordino vadovybę – provincijolą, viceprovincijolą, Definitorių tarybą. Naujuoju provincijolu tapo kun. Astijus Kungys OFM, su kuriuo kalbamės apie ateities vizijas ir lūkesčius.
Br. kun. Astijus Kungys OFM. Kalėdų šviesa
Taip jau yra, kad Jėzaus gimimo diena pasaulyje švenčiama gruodžio 24-ąją, naktį.
Br. Astijus Kungys OFM. Vyrai, nebijokite liudyti savo tikėjimo
Galime džiaugtis, kad mūsų bendruomenėje, Bernardinuose, yra nemažai vyrų, pasaulio akimis žiūrint, „normalių vyrų“, kurie ne tik sekmadieniais ateina į Mišias, bet ir paprastą dieną. Tačiau man vyrai pirmiausia atrodo pati silpniausia, nors turėtų būti pati stipriausia grandis tikinčiųjų bendruomenėje. Pažiūrėkime į šeimas - jeigu tėvas yra tikintis, tai yra labai svarbus liudijimas ir vaikams, ir žmonai. Pvz., mano tėvas buvo tikintis. Mama irgi, bet būtent tėvelis buvo tas, kuris mus vedė prie Dievo, ne mama. Mama visada buvo kartu, bet iniciatorius būdavo tėvas.
Br. Astijus Kungys OFM. Šis penkmetis parapijos gyvenime buvo kaip Adventas
Šį sekmadienį, per Kristaus Karaliaus iškilmę, Vilniaus Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija švenčia 5-ąjį parapijos atkūrimo gimtadienį. Nors broliai pranciškonai į Vilniaus šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino bažnyčią grįžo jau 1994-aisiais, parapija čia buvo atkurta 2001 m. J. E. Vilniaus arkivyskupo kardinolo Audrio Juozo Bačkio dekretu. Šios šventės išvakarėse kalbiname Bernardinų parapijos kleboną br. Astijų Kungį OFM.
Kun. Astijus Kungys OFM: Tik per mirtį gauni gyvenimą
Tai yra laiko, laikotarpio skirtumas – „šiais laikais”. Sunku kalbėti apie visą ordiną per visą jo istoriją. Pranciškonai šiuo metu rengiasi švęsti ordino įkūrimo 800-ųjų metų jubiliejų. Taip pat ir pati Bažnyčia turi tą dvasinį nusiteikimą skirtingais liturginiais metų laikais. Gavėnia man siejasi su pranašo Ozėjaus perduodamais Dievo žodžiais – „aš išvesiu savo tautą į dykumą ir pasipiršiu jai”. Iš tikrųjų gavėnia yra meilės išgryninimas, širdies išgryninimas; per visą gavėnią ir skaitiniai, ir psalmės kviečia: padaryk, Viešpatie, mano širdį tyrą.
Kun. Astijus Kungys OFM. Gamta padeda pažvelgti į savo vidų

Žurnalas „Baltijos miškai ir mediena“ prieš Kalėdas paskelbė įdomų pokalbį su broliu Astijumi Kungiu. Nors Kalėdų laikotarpis jau baigėsi, tačiau pats pokalbis, manome, bus įdomus Bernardinai.lt skaitytojams.