Augustė Saladytė

Antikinės filosofijos studijos, ikisokratikai, Platonas ir kiti. Pokalbis su David Neil Sedley
Augustė Saladytė - Naujasis Židinys-Aidai

Filosofo tikslas buvo paaiškinti tai, ką graikai vadino kosmos – racionaliai atrodančia pasaulio sandara, t. y. kaip dalykai gali būti tokie taisyklingi ir taip gerai funkcionuoti. 

Konservatizmo pamatas – atsakomybė. R. Scrutono portretas

Seras Rogeris Scrutonas – vienas žinomiausių šių laikų konservatizmo ideologijos puoselėtojų, turinčių išskirtinį tikslą suteikti jai tvirtą filosofinį pagrindą.