Aušra Jurgutienė

Gal ir Lietuvos mokslo tarybą reikėtų įtraukti į mokslo institutų reformos svarstymus?

Norėčiau atkreipti dėmesį į naujausius kelis netinkamus LMT ekspertavimo faktus, trukdančius mokslinių darbų ir veiklos tarptautiškumui, ribojančius individualiuosius humanitarų tyrimus ir net sukeliančius tarptautinės leidybos problemų.