Balys Godauskis

NU (arba Naisių universitetas, jei Mecenatas neprieštaraus) 7
Balys Godauskis - Naujienos.lt

Lietuva yra turtinga šalis. Sėkminga šalis. Ir labai laiminga. Kad ir kokius keistuolius į Seimą žmonės išrinktų, BVP, atlyginimai, miegamieji rajonai, vartojimas ir visi kiti gero gyvenimo atributai vis vien nepaliaujamai auga.