Benediktas Jurčys OFM

Antivirusinė apsauga – malda ir švelnumas

Mūsų laikysena tiesiog privalo būti tokia, kad iš audros išeitume stipresni. Žmonijoje vyksta virsmas. Mes keičiamės. 

Ką Dievas sujungė...

Sveikinu „Vilties“ ambasadorius, kurie į kiekvieną naują pradžią mus kviečia įžengti pro mylinčios širdies duris. Kiek daug 2017 metais jų atvėrėme Vilties mieste! Noriu ir aš pasidalinti tuo, ką Dievas sujungė... 

„Vilties bėgimas 2015“: „Norime liudyti, kad su vėžiu galima gyventi“

Statistikos, kiek nuo vėžio miršta žmonių, ir kad ta liga yra mirties nuosprendis, randame labai daug, bet labai mažai liudijimų, kad su ta liga galima gyventi.

Br.Benediktas Jurčys OFM. Brolio Rudens šauksmas10

Faktą, kurį dabar ruošiuosi papasakoti, norėjau palaidoti kartu su savimi, bet „kažkas“ jį išspaudė iš manęs lyg kokį furunkulą.

Kun. Benediktas Jurčys OFM. Prie altoriaus kertinio akmens
Benediktas Jurčys OFM - KretingosPranciskonai.lt

Prie altoriaus į žolę įkrito pagrįstos vilties sėkla, patikrinta meilės. Meldėmės už iškeliavusius... Už esamus ligoninėse ir namuose, į skausmo voratinklius įsmegusius brolius seseris... Už artimuosius, prarandančius gyvenimo džiaugsmą...

Benediktas Jurčys OFM. Velykų kilmė

Velykų šventės ištakas randame Senojo Testamento Išėjimo knygoje. Šį kūrinį, vertai galime vadinti „Evangelija“, nes ji skelbia gerąją Dievo naujieną ir lemtingus žydų bendruomenei Egipte įvykius, kurie klostėsi apytiksliai 1350-1200 m. prieš Kristų.

Benediktas Jurčys, OFM. Jo dovana - dvasinis akropolis
Režisierės Dalios Kanclerytės naujasis filmas „Misionierius“ skirtas ne virtualiai visuomenei, o žmonių bendruomenei, suvokiančiai savo pareigas ir atsakomybę už aukščiausią vertybę būti žmogumi. Režisierė, minimalistiškai panaudodama 14 metų gyvenimo Kretingos vienuolyne bavariečio pranciškono tėvo Leopoldo Sheifele biografines nuotrupas ir informaciją apie krikščionių bendruomenės raišką, sumaniai perduoda Žemaitijos kaimo realybę.
Kun. Benediktas Jurčys OFM. Norų žetonai

Per Bernelių šv. Mišias Kretingos bažnyčioje, žvelgdamas į kelis tūkstančius švytinčių veidų, pagalvojau, kad daug lengviau suprasti posakį – žmogus be Dievo, negu Dievas be žmogaus. Vis dėlto Dievas yra ne dėl žmogaus planų ar idėjų įvykdymo. Jis nori kažko daugiau. Skaitydami Šventąjį Raštą, sunkiai, bet įsisąmoninam, kad Dievui nereikalingi statiniai.

Kun. Benediktas Jurčys OFM. Pogrindžio šventieji

Kai pradedu galvoti apie asmenis, o ne skaičių ar eiles prie klausyklos langelio bažnyčioje, suvokiu savo priklausomybę nuo tų žmonių šventumo, nuolankumo, atlaidumo ir tylos.

Kun. Benediktas Jurčys OFM. Velykos visiems, mažiems ir dideliems!
Šv. Velykos yra visų krikščionių šventė, bet pačios Velykos - visiems, mažiems ir dideliems. Kiekvienas subrendęs žmogus jaučia savo ribotumą ir laikinumą. O tai yra ženklas, kad mums reikalinga pagalba. Kito pagalba. Mūsų būtis maištauja, širdies gelmėje reikalauja išbaigimo, papildymo, t.y. Dievo malonės. Mes turime išgyventi šią savo visumą sukurtajame pasaulyje. Kelias į žmogaus asmenį, į tobulą vienybę su Dievu yra Kristaus Velykos
Kun. Benediktas Jurčys OFM. Dialogo broliai
Neseniai dienos šviesą išvydo nauja svetainė www.kretingospranciskonai.lt.
Benediktas Jurčys OFM. Kretingos šventieji

Prisimenu, kai man liovėsi pašvęsto gyvenimo įžadų ir kunigystės šventimų euforija, kasdienybės rutinoje jutau ypatingą kito veido stygių, kito buvimą šalia. Troškimas buvo toks radikalus... Aš noriu veido! Eik, - sako man širdis, - ieškok jo veido! (Ps 27, 8).

Br. Benediktas Jurčys OFM. Molinis tortas 2006-ųjų Vėlinių naktį

Mielas skaitytojau, jeigu šiandien nekaip jautiesi, esi pavargęs, nervai ištampyti, prašau, neskaityk šio straipsnio.

Benediktas Jurčys OFM: Užsidegę skelbimo įkarščiu

Ačiū, Elvyra, už prašymą plačiau pristatyti tėvą Andriekų. Beje, ir aš norėčiau, kad „Bernardinai.lt“ skaitytojai šį tą daugiau žinotų apie šią šviesią asmenybę.

Kun. Benediktas Jurčys OFM: „Šalin, šalin!“ ir Velykos

Jau trečia diena mano celėje skamba solistės Lisa Gerrard balsas. Klausausi br. Petro padovanoto man kompaktinio disko “Immortal memory” įrašų.