Popiežius emeritas Benediktas XVI

Kodėl švęsti Kalėdas, kai pasaulyje tiek neteisybės?

Pasaulyje, kuriame kas minutę iš alkio kas nors miršta, o žmoniją negailestingai maitoja žiaurūs karai, šventinė pompastika atrodo tarsi paniekos pilnas gestas. 

Kunigo tarnystės mažumas ir didumas

„Kunigas, kaip Jonas Krikštytojas, yra pirmtakas, žodžio tarnas. Svarbus ne jis pats, bet kitas.“

Bažnyčia ir seksualinio išnaudojimo skandalas

Bet daug kur vyrauja kitokia laikysena – ne pagarba Kristaus mirties ir prisikėlimo buvimui čia ir dabar, bet elgesys, keliantis grėsmę slėpinio didybei.

Juozapo gundymas – vis pasikartojanti drama

Gundytojas mums vis sako: egzistuoja tik regimas pasaulis ir nėra jokio Dievo tapimo žmogumi, jokio gimimo iš mergelės.

Ką turėtume tau atnešti, o Kristau?

Marija yra žmonių dovana Kristui, tačiau kartu tai reiškia, kad iš žmogaus Viešpats nori ne kažko, bet jo paties. Dievas nori iš mūsų ne procentų, bet mūsų širdies, mūsų būties.

Šv. Dominykas – maldos vyras
Popiežius emeritas Benediktas XVI - Bažnyčios žinios

Šventasis Dominykas buvo maldos vyras. Įsimylėjęs Dievą, netroško nieko, išskyrus gelbėti sielas, pirmiausia patekusiųjų į anuometinių erezijų žabangas.