Bronislava Kisielienė

Kūryba žmonėms ir Dievui

Šiandien kunigui Vaclovui Aliuliui MIC būtų sukakę 97 metai. Jo titulų ir nuveiktų darbų sąrašas yra ilgas, bet svarbiausia prisiminti jo ramų ir jaukų buvimą šalia, pagalbą ir patarimus, sakomus su rūpesčiu žmogui, Bažnyčiai bei tėvynei.