Dalia Zaleskienė

Dalia Zaleskienė. Kalėdų rytą Saulė pražydo

Storai apmusiję laiptinės langai ir – stebuklas – pasklidęs kepamo pyrago kvapas. Abstulbęs supranti, kad Kalėdos ateina į visas laiptines, užsikabaroja visais laiptukais, pasibeldžia į visas duris, net į tas mažytes širdies dureles, nuo kurių raktą tvirtinam seniai pametę.

Kun. Julius Sasnauskas OFM apie valgymą9
Dalia Zaleskienė - Kelionė

Šį kartą – rimtai apie paprastus dalykus, kurie gyvenime pasirodo besą svarbiausi. Savo mintimis ir keletu rudeniškų patiekalų, nukeliančių į vaikystę, receptų dalijasi kunigas Julius Sasnauskas OFM.

Eglė Špokaitė. „Būti žmogumi – žymiai svarbiau nei būti balerina“
Dalia Zaleskienė - Kelionė

Pokalbis su primadona Egle Špokaite – nepaprastai paprastu ir visapusiškai gražiu žmogumi.

Kaip Pranciškus gavo Asyžiaus atlaidų malonę

Vieną 1216 metų naktį mažoje Porciunkulės bažnytėlėje prie Asyžiaus Pranciškus paniro į maldą bei kontempliaciją ir staiga bažnyčia skaisčiai nušvito, o Pranciškus virš altoriaus pamatė Kristų, apsisiautusį šviesa, Jo Švenčiausioji Motina stovėjo jam iš dešinės, ir juos supo daugybė angelų. Pranciškus pagarbino savo Dievą tyloje nulenkęs veidą prie žemės.

Ramūnas Mizgiris OFM. Didysis gyvenimo stebuklas – išmokti nesavanaudiškai mylėti3
Dalia Zaleskienė - Kelionė

Būti kunigu ir vienuoliu... Dažną gąsdinantis kelias. Visai smagu įsivaizduoti save kunigu ar vienuoliu dieną ar dvi, tačiau visą gyvenimą... Kita vertus, kai įsiklausai, kokiu keliu Viešpats kviečia pas Jį eiti, kai esi savame kelyje, – tai gyvenimas tampa ne įvykių fragmentais, bet gražiai nuausta juosta...

Apie visa tai kalbiname kunigą pranciškoną Ramūną Mizgirį.

Vaidoto Kvašio paroda „Kylančiai Lietuvai“3

Vilniaus rotušėje nuo vasario 12 iki kovo 12 d. vyks dailininko Vaidoto Kvašio paroda „Kylančiai Lietuvai“.

Dalia Zaleskienė: Neieškau savo vaikui lopšelio-darželio1

Aš prieš tai, kad mano vaikai tik žaistų ar tik mokytųsi. Aš už tai, kad mano vaikai žaistų ir mokytųsi patirdami tikrą šeimos gyvenimą.

Dalia Zaleskienė. Juodai dienai

Kelinta diena dairausi pro langus į paskutinio sniego porceliane katinų nuletentus kryžiaus kelius, žvilgsniu permetu saulėje tviskančius varveklius – nuvarvėti padžiautą savo krištolą

Dalia Zaleskienė. Sudie, Vilniau. Sveikas, Vilniau

Ryto ir rūko auksinio prisisotinęs oras, vandens ir šiurkštaus naminio muilo malonė, psalmės paguoda, linksmumas dėl vertimui rasto tikslaus žodžio, ugnies atšvaitai ant rąstų, gaivus obuolio saldumas, drėgna apie kojas besiglaustančio ryžo katino uodega

Iš Bernardinai.lt archyvo. Dalia Zaleskienė: „Nes tiktai meilė visada teisi...“
Kaip jums sekasi vos ištveriamoj, monotoniškoj kasdienybėj praktiškai taikyti pirmąjį ir svarbiausiąjį Dievo įsakymą „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visu protu, visa širdimi, visomis jėgomis, o savo artimą – kaip save patį“?
Dalia Zaleskienė: Pagarsėti tarp kultūrų ir civilizacijų

Lietuvai nukraujavus į airijas ir anglijas per vieną iš įspūdingiausių jos istorijoje emigracijų, stingant elementariausių ir gyvybiškai būtinų profesijų darbuotojų, gimstamumui esant ties katastrofos slenksčiu pakanka pagalvoti apie tai, kad prabėgus daugiau nei penkiolikai metų nuo Nepriklausomybės atkūrimo

Dalia Zaleskienė: Ar yra katalikiškų parapijų bendruomenės Lietuvoje?
Pasak Katalikų Bažnyčios Katekizmo, „žmonių bendruomenė turi būti atnaujinta Kristuje ir perkeista į Dievo šeimą“. Kartkartėmis pagalvoji žmogus - kad ir kaip sunku buvo katakombose pirmiesiems krikščionims, jie bent jau turėjo vienas kitą. Mat šiandien bendruomeninių Mišių dalyviai jau truputį primena miegamųjų rajonų gyventojus liftuose, kuriuose, duok Dieve, vienas kitam linktelima.
Dalia Zaleskienė. Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresė: „Esu labai maža šventoji“
Pasidedu priešais vieną iš nedaugelio savo relikvijų – seserų joaničių darbo medinę ikonėlę. Teresėlė joje su baltu nuometu – novicės rūbais. Išsirinkau būtent šitą – nes jos keleliu tapenantys Kelio link visi yra amžini naujokai ir mažieji. Bet Viešpatie, jei pati mažiausioji iš Tavo šventųjų – tokia graži, tai koks tada esi Tu?
Dalia Zaleskienė: Sveiki atvykę į Vilniaus rajoną
Važiuojant namo keliu, prasidedančiu ties Aušros vartais, ima kaip pasiutusi, kaip per pasimatymą plakti širdis – melsva padūmavusi horizonto linija atsitraukia neįtikėtinai toli, per kelią laksto zuikiai ir lapės, o vietovės primena tai Prancūzijos vynuogynus, tai ryškiai žalias pusapvales Škotijos kalveles, juolab kad ant vienos jų tuoj vėl skabys žolę avių pulkelis.
Dalia Zaleskienė. Santo subitissimo
Mažai jus pažįstu, Jonai Pauliau Antrasis. Deja, nesu parašiusi jums nė vieno laiško, ką jau kalbėti apie kokią audienciją. Galvoje sukasi keletas faktų iš jūsų autobiografinių knygų, keli kilometrai filmuotų gyvenimo ir laidotuvių kadrų, kasmet vis nuolankesnis Velykų sveikinimas „Urbi et Orbi“, kurį žiūrėdavo tėvas. Mus sieja viena data – 1978-ieji, tai mano gimimo data, ir tais metais jūs buvote išrinktas popiežiumi, bei koks puslitris lenkiško kraujo - ne kažin kas.
Dalia Zaleskienė. Sekmadienį, penktą, Bernardinuose
Beveik dešimt metų kas sekmadienį minu Bernardinų slenkstį. Ir vis dar neapsipratau su jų grožiu, ir vis dar pamatau ką nors nauja. Kartais kokią detalę išryškina saulės spindulys, kartais prisėdu ten, kur nesu pratusi sėdėti, o kartais tiesiog praregiu... tame pačiame kryžiuje, tose pačiose freskose, nesikeičiančiame durų ornamente, besimainančiuose žmonių veiduose, suskilinėjusių rusvų sienų plikume. Todėl dar labiau ima juokas iš turizmo agentūrų organizuojamų kelionių, kai per kelias dienas miniai aprodoma keliolika miestų ir kelios dešimtys bažnyčių – ką ten įmanoma suspėti pamatyti?
Dalia Zaleskienė: „Nes tiktai meilė visada teisi...“
Kaip jums sekasi vos ištveriamoj, monotoniškoj kasdienybėj praktiškai taikyti pirmąjį ir svarbiausiąjį Dievo įsakymą?
Dalia Zaleskienė: Šeimos Karaliene, melski už mus

Jauna šeima ilgesniam laikui nebrangiai išsinuomotų 2 kambarių butą ar namo dalį Vilniuje arba Nemenčinėje (telefonas redakcijai žinomas).

Dalia Zaleskienė. Žolinės Marija
Žolinės Marija. Uždaras sodas, pilnas rasotų lelijų.
Dalia Zaleskienė. Eilinis laikas
Trumpas šiemet eilinis laikas nuo Kalėdų iki Gavėnios. Tuščias laikas.
Dalia Zaleskienė: Retro moterys
Žinot, ko labiausiai pasigesiu Vilniuje, jei dar būsim gyvi po keliasdešimt metų?
Dalia Zaleskienė: Gyvybė jau įtraukta į raudonąją knygą
Ar dažnai pagalvojame apie tai, kad žmonija nusigyveno taip, kad nė nemirktelėdama sprendžia, kas turi teisę gyventi, o kas – ne? Kad taip ji elgiasi net su savo vaikais?
Recenzija. Dalia Zaleskienė: DIEVAS YRA DOVANA

Dievas yra dovana: mąstymai pakeliui į Golgotą / teksto autorius TĖVAS ELIJAS. Bareljefų autorius VAIDOTAS KVAŠYS. – Vilnius: UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2004. – 36p.: iliustr.