Dalius Rakutis

11 priežasčių būti skautu

Ką gi davė man asmeniškai, ir galbūt kitiems toji skautų laužų karta? 

Kuo ateitininkai skiriasi nuo ateistų

„Akivaizdi inteligentija, tegul ir nedaug metų mačiusi. Auksinis ir nesugadintas Lietuvos jaunimas, pilnas optimizmo ir ryžto pakeisti ir pataisyti pasaulį.“

Stalo pašlovinimas?5

Didžiąją dalį gyvenimo nemėgau, o gal, tiksliau pasakius, nekęsdavau įvairių procesijų, paradų, kitų viešų akcijų ir pasirodymų.

Apie Leniną, rąstus, valdorfišką patirtį ir talkų naudą2

Žodis „talka“ man labiausia asocijavosi su senais laikais, Lenino asmenybe bei rąstų nešimu. Tad kai pirmą kartą išgirdau darželyje kalbant apie būsimą talką, tiesiog nusistebėjau - „matai, tiek metų kai jau laisvi, bet senos tradicijos dar gajos“...