Danielė Ūselytė

Geto patirtys Avromo Suckeverio memuaruose

Atmintis, išsauganti ne tik individualios patirties vaizdinius, bet ir visos bendruomenės istorijos pėdsakus, memuaruose Iš Vilniaus geto pasirodo kaip ypatinga kūrybinės sąmonės raiškos forma.

Alkstantis žmogus tarp dviejų pasaulių1
Danielė Ūselytė - nemunas

Jaroslavo Melniko nauja nedidelės apimties apsakymų knyga „Anoreksija“ tikrai nėra skirta mitybos sutrikimų problematikai, kaip galėtume tikėtis iš efektingo pavadinimo.