David S. Crawford

Antropologinis šeimos ir bendrojo gėrio pagrindimas12

Kad visuomenė būtų išties žmoniška, turi būti įsišaknijęs adekvatus tiek šeimos, tiek bendrojo gėrio supratimas.