Davide Dionisi

Nuteistųjų mirties bausme kapelionas
Davide Dionisi - Vatican News

Pokalbis su Dale Recinella, kapelionu-pasauliečiu, kuris palydi nuteistuosius mirties bausme.