Edvardas Juškauskas

Žmogus, kūręs taiką Europoje

Winstonas Churchillis turėjo savitą ir labai aiškią viziją, kokia turi būti Europa – stipri, vieninga ir principinga.