Edvardas Lukošius

Šiuolaikinės Vokietijos tėvo Konrado Adenauerio pamokos politikams

Moderniosios Vokietijos tėvas buvo atsidavęs katalikas, nuosaikus konservatorius su tvirtu moraliniu stuburu ir iškiliausias vokietis istorijoje, bet visų pirma jis laikė save europiečiu.