Egidijus Aleksandravičius

Laisvės ir tolerancijos kelyje. In memoriam Freddy Opsomeris

Būtent Freddy Opsomeris pirmąsyk pabrėžė tarptautinę Kauno ir Sugiharos veiklos reikšmę Antrojo pasaulinio karo pradžioje ir Vasario 16-osios Respublikos saulėlydyje.

Gyvenkime lokaliai, mąstykime ir veikime globaliai
Egidijus Aleksandravičius - Kupiškėnų mintys

Šiandien pasaulis vis labiau mato, kokiu greičiu technologijos pinga ir kokiu greičiu idėjos brangsta. Miestai jau nustojo būti sandėliai ir didžiųjų konvejerių koncentracijos vieta. Miestai yra idėjų, metaforų, simbolių, ženklų, prasmių generavimo lizdai.

Pro Memoria3

Almenas ne tik savo mokslo pasiekimais ar knygomis gan anksti įsirašė į nepriklausomų lietuvių būrį. Jis savo gyvensena nuo judrios jaunumės tapo savita legenda tiems išeivijos lietuviams, kuriuos Vytautas Kavolis pavadino nužemintųjų generacija.

Leonidija, arba Atvirumo visuomenės liudytojas1

Yra žmonių, kurie labiau už kitus nusipelno biografijų dar būdami aktyvaus gyvenimo aukštumose. 

Biurokratija versus demokratija 2

Dabarties politikos permainos Vakaruose sukėlė dideles vėtras, kurių pabaigos nematyti.

Nepajudinamas paveldas5

Didėjant biurokratinio aparato ir masinės sąmonės atotrūkiui, valdiškas prisilietimas prie mums šventų dalykų nebūtinai gali pridėti teigiamos reikšmės.

Reformatoriai tik žaidžia reformas6

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Egidijaus Aleksandravičiaus ir Vilniaus universiteto profesoriaus Alvydo Jokubaičio pokalbis apie universitą. 

Patogioji amnezija, arba Kiek šaliai reikia universitetų

Universitetai ir visas aukštasis mokslas neginčytinai yra savos tautos simboliniai kultūros centrai, nors kai kada jie ima susitraukti iki rinką ir valdžią aptarnaujančių baltakalnierių darbininkų treniruočių stovyklų.

Ilgoji pertrauka?

Beprasmės daugelio politinio elito atstovų ir nužmoginančios biurokratinės sistemos virėjų akys neužkerta tam kelio ir neatleidžia nuo veikimo bendrojo gėrio labui pareigų.


Kada mūzos tyli?1

Žvangant ginklams gęsta šviesos liberalios demokratijos inkubatoriuose, kurie vienoje stiklo sienų pusėje mato žalius rusų žmogeliukus, kitoje – savaip suvoktą Maidano maištą

Žemyn ar į kairę?1

Pradėsiu nuo galbūt politinio anekdoto. Štai eina beždžionytė keliu, kuris ima šakotis dviem kryptimis. Vienon pusėn rodyklė – tik gražioms, kiton – tik protingoms. Nors persiplėšk, galvoja ji prireikus pasirinkti. 

Formos ir beformiškumas

It nesąmoningi pitagoriečiai esame paklusę skaičių galiai. Dešimtmečiai ir sukaktuvės yra beveik neabejotinas asmeninių ir bendrų įpročių pamatas. Sukaktuvių jėga verčia periodiškai gręžiotis atgal pagal gyvenimo fazių ir kadencijų dėsnius

Egidijus Aleksandravičius. Tylusis perkrovimas? 17

   Sovietinės teisės tradicijos šalyje pats įtarimas jau reiškia nuosprendį. Užtenka žiniasklaidos paviršiuje pademonstruoti personažą su antrankiais, ir viskas aišku. Kaip yra iš tiesų - mažai kam rūpės.

Egidijus Aleksandravičius. Baimės slenksčiai2

Per mažai baimės ir per daug rizikos – viskas griūva ar bent kybo ant loterijos plauko. Per daug baimės – viskas stingsta arba prasiveržia tikslo neatitinkančia energija ir agresija.

Egidijus Aleksandravičius. Konkurencijos menas5

     Per dvidešimt laisvės metų Lietuvoje nesyk ir gal net iki nuobodumo kalbėta apie tai, kad laisvos rinkos ūkyje ir laisvų piliečių visuomenėje ko ne viskas tampa ginčų, teisingesnių sprendimų ir vertingesnės kūrinijos ieškojimo dalyku.

Egidijus Aleksandravičius. Ar tikslas pateisino priemones?

Kas nutinka, kai tikslas pateisina priemones, kai nustojama laikytis visų taisyklių, kai net imama su menkavertišku sadomazochistiniu malonumu lenktyniauti, kas ką šmaikščiau apgaus, išdurs, diskredituos?

Egidijus Aleksandravičius. Saulėlydžio prognozės (III)

Saulėlydžio prognozės pesimistiškai aptemsta tada, kai išryškėja monotoniškas dabartinės valdžios užsispyrimas gvildenti valstybės raidos problemas psichotiško vajaus būdu.

Egidijus Aleksandravičius. Saulėlydžio prognozės (II)

Deja, trys dešimtys tūkstančių valdininkų, pasislėpusių už Lietuvai fatališko valstybės tarnybos įstatymo, nesubrendo į efektyvią, vidutiniškai savanaudišką klasę.

Egidijus Aleksandravičius. Saulėlydžio prognozės (I)

Gyvename iš tiesų neaiškius laikus, kai atrodo, kad kuo arčiau mūsų pačių – tuo tirštesnė migla. Ir priešingai – kuo nuo mūsų toliau, tuo aiškiau.

Egidijus Aleksandravičius. Lietus Europos pakraštyje (II)

Nei liūtis, nei faktas, kad Europos Parlamento rinkimuose dalyvavo tik penktadalis Lietuvos rinkėjų, netemdė premjero A.Kubiliaus nuotaikos.

Egidijus Aleksandravičius. Lietus Europos pakraštyje (I)

Panašu, kad Strasbūre ir Briuselyje lietuvių klubas bus labai kontrastingas. Jis gali priminti ir nieko bendro neturinčiųjų bendruomenę, ir šalį, kurioje visi arba yra giminės, arba susipykę.

Egidijus Aleksandravičius. Senstančios praeities absurdas

Ar tai ne senstančios praeities absurdas, kuris gali būti priimtas ir kaip akis badantis priekaištas visiems mūsų istorikams?

Egidijus Aleksandravičius. Vidurnakčio tyla

Pusmetis skiria paskutinius Lietuvos Respublikos Seimo ir Prezidento rinkimus.

Egidijus Aleksandravičius: Lietuvių kolaboravimas: nacių ir sovietų laikais (III)

Nacių okupacija buvo ypatingas lietuvių kolaboracinio išradingumo išbandymų metas. Pirmiausia, to kolaboravimo pradžia glūdi dar pirmame sovietmetyje

Egidijus Aleksandravičius. Baltų vienybė: romantiškos praeities godos ir dabarties ironija

Vienai didžiųjų Kauno gatvių užpakalį atsukęs stovi egzotiškas namas, ant kurio sienos jau keletą metų akis patraukia didelis užrašas: „Lietuvis lietuviui latvis!“ Kadaise būtų labiau tikėtina kas nors panašaus į „Rusai, lauk iš Lietuvos!“ O tempore, o mores...

Egidijus Aleksandravičius. Po pamokų

Šiandien, artėjant Kalėdoms ir skaičiuojant paskutines 2004-jų metų dienas, daugeliui prisimena metų senumo nuotaikos. Ar galime palyginti tuos jausmus, kurie lydėjo įsibėgėjantį Lietuvos prezidentūros skandalą, su šiandienos savijauta?