Egidijus Musteikis

Partizanų žvalgas

Pasakojimas apie partizanų žvalgą Praną Perevičių.

Rugiapjūtė Arklio muziejuje (ką pasėjom, tą ir pjovėm)

Malūnininkas Balys Sedelskis patvirtino, kad rugių tą dieną buvo prikirsta tiek, kad didelei šešių asmenų šeimai duonos užtektų dviem mėnesiams. 

Iš Lietuvos žirgų istorijos. Giminės medis, pažymėtas žirgais

Egidijaus Musteikio straipsnyje – pažintis su garsia žirgų mylėtojų Natkevičių gimine.

Žygis žemaitukais ir karietomis – fotografijų albume

Jau pasirodė „Vagos“ leidykloje išleistas Gintaro Kaltenio fotoalbumas su tekstais „Senuoju pašto keliu – žirgais ir karietomis”. Siūlome paskaityti knygos apžvalgą.

Trečiąją kelionę su žemaitukais aplink Lietuvą prisiminus

Aštuoni raiteliai, du vadeliotojai su specialiu kelionei paruoštu vežimu ir skalike Alka Lietuvos pasieniu įveikė 1700 kilometrų.

Apie vieną kelionę arkliu prieš 40 metų

Šiais metais minime 40-ąsias profesoriaus Petro Vasinausko ir žurnalisto Vlado Vaicekausko kelionės su arkliu po Lietuvą metines.