Egidijus Vareikis

Apie sutanotus lobistus ir apvaisinimo sunkumus6

Iš karto pasakysiu, kad joks paprastas kunigas, garbus vyskupas ar kuklus daugiavaikis zakristijonas apvaisinimo klausimais man neskambino ir kitaip nekonsultavo.