Eglė Venslovaitė Šiliūnienė

Pasaka apie mokytoją

„Mokytoja buvo labai kantri ir išmintinga: ji žinojo, kad tik blogi dalykai vyksta greitai, o geriems reikia laiko.“

Dievas man iš kairės, dešinės, prie kojų

Dievas yra mama. Šitą Dievo motiniškumą nuolat išgyvenu šeimoje, kontempliuodama tiek džiaugsmo, tiek skausmo slėpinius, kuriais gyvenu jau dvidešimt penkerius metus.

Leidome ateiti devyniems...13

Kiekvienam Dievas duoda vis kitą kelią šventumui pasiekti. Mums skyrė gimdyti ir auginti vaikus Dievo Karalystei. Gausi šeima – tai ypatinga, nuo pasaulio akių paslėpta dovana.