Elena Gubovienė

Kun. A. Genutis: ir kunigas išgyvena sunkesnių valandų
Elena Gubovienė - XXI amžius

Pokalbis apie kunigystę ir klebono kasdienybę su Akmenės Šv. Onos bažnyčios klebonu dr. Algiu Genučiu.