Ernestas Vinickas

L. Andrikienė: Rytų partnerystė keičia posovietinės erdvės geopolitiką17
Ernestas Vinickas - Europos liaudies partija

Pokalbis su Europos Parlamento (EP) nare, EP Užsienio reikalų komiteto bei Saugumo ir gynybos pakomitečio nare dr. Laima Andrikiene apie Rytų partnerystės politiką, saugumo ir gynybos aktualijas.