Eugenijus Bunka

Plungiškio atsakymas Kaziui Sajai dėl „paišino saulutės veido“

Tačiau demokratinėje visuomenėje jis turi teisę viešai pareikšti savo nuomonę. Jeigu norite ją sunaikinti, kėsinatės į didžiausią demokratijos vertybę – žodžio laisvę.