Eugenijus Markovas SJ

Jn 7, 1–2. 10. 25–30 „Jie norėjo Jėzų suimti, bet dar nebuvo atėjusi jo valanda“
Eugenijus Markovas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 7, 1–2. 10. 25–30
„Jie norėjo Jėzų suimti, bet dar nebuvo atėjusi jo valanda“

Jn 5, 31–47 „Jūsų kaltintojas yra Mozė, į kurį esate savo viltis sudėję“
Eugenijus Markovas SJ - Evangelijos komentaras

Psalmyno IV savaitė

Jn 5, 31–47
„Jūsų kaltintojas yra Mozė, į kurį esate savo viltis sudėję“

Esu ne sau2
Eugenijus Markovas SJ - Laiškai bičiuliams

Kunigas negali būti tolimas, neprieinamas, jis turi būti šalia ir eiti su tuo žmogumi pas Dievą kartu.

Ar tu meldiesi?

Malda yra vienas iš tų veiksnių, kurie labai daug pasako apie mūsų dvasinį
gyvenimą. Ir jeigu pasaulyje yra kas nors kas padaro žmogaus veiksmus labiau
sakralius nei malda tai turbūt tik pati meilė, kuri mus įkvepia maldai.