Fabio Ciardi OMI

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Keturioliktoji stotis: Jėzus palaidojamas kape

Suspengia didžioji šabo tyla, kai visa sustoja. Užgula vienatvė.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Tryliktoji stotis: Jėzus nuimamas nuo kryžiaus

Patirdama savo bejėgiškumą, Marija priima savin visas mirtis, kaip kad Jėzus prisiėmė ant savęs visą pasaulio blogį.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Dvyliktoji stotis: Jėzus miršta ant kryžiaus

Jėzus mirė daugybės žmonių apsupty, tačiau patirdamas visišką vienatvę.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Vienuoliktoji stotis: Jėzus prikalamas prie kryžiaus

Virusas mus prikala namuose, ligoninėse, iškelia mus ant kryžiaus, mus pažemina, niekais paverčia visą mūsų galią ir aroganciją. 

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Dešimtoji stotis: Jėzui nuplėšia darbužius

Visos keturios Evangelijos pamini, kad kareiviai pasidalino drabužius. Nesako, kad kareiviai išrengė Jėzų.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Devintoji stotis: Jėzus parpuola trečią kartą

Liaudies pamaldume įsitvirtino tikėjimas, kad Jėzus pakeliui į Kalvariją suklupo tris kartus. Kas žino, gal tų suklupimų buvo kur kas daugiau...

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Aštuntoji stotis: Jėzus sutinka Jeruzalės moteris

Lukas visada dėmesingai perteikia meilingą moterų buvimą Jėzaus aplinkoje – šios ištikimos mokinės seka jį iki kryžiaus papėdės.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Septintoji stotis: Jėzus parkrenta antrą kartą

Kryžių jau neša Simonas Kirenietis, tačiau Jėzus vis tiek darsyk suklumpa.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Šeštoji stotis: Veronika nušluosto Jėzui veidą

Anot Rytų tradicijos, moteris, pakeliui į Kalvariją nušluosčiusi Jėzui veidą, vadinosi Berenikė. Kad ir koks būtų jos tikrasis vardas, lotyniškoji tradicija jį pakeitė nauju: Vera icona.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Ketvirtoji stotis: Jėzus susitinka savo motiną

Ką galvojo Marija, pamačiusi prieš save nuplaktą ir kraujuojantį savo sūnų, kryžiaus naštos slegiamą? 

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Trečioji stotis: Jėzus parkrenta pirmą kartą

Kiek puikybės, kiek išdidumo sklidinas mūsų įsitikinimas, jog esame pranašesni už kitus, užtikrinti savimi, emancipuoti net nuo Dievo, be kurio puikiausiai galime apsieiti.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Antroji stotis: Jėzus paima nešti kryžių

Koks sunkus kryžius uždėtas ant mūsų visuomenės pečių: sustojo visiškai viskas, išskyrus užkratą.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Pirmoji stotis: Jėzus pasmerkiamas mirti

Kas žino, kas apie mirties nuosprendį praneš man: gal gydytojas, gal šeimos narys, o gal veriantis infarkto skausmas.

Mums reikia naujos širdies11
Fabio Ciardi OMI - Fokoliarai.lt

Užuot puolę į depresiją akivaizdoje žmonijos, kuri dažnai mums pasirodo korumpuota, užuot susitaikę su didesniu už mus blogiu ir užsidarę abejingume, išplėskime savo širdį.

Visa galiu?16
Fabio Ciardi OMI - Fokoliarai.lt

Būna momentų gyvenime, kai jaučiamės laimingi, pilni jėgų – viskas atrodo lengva ir šviesu. Tačiau būna ir tokių momentų, kai užklumpa sunkumai, apkartinantys mūsų dienas.

Dievas su mumis?1
Fabio Ciardi OMI - Fokoliarai.lt

Toks visada buvo Dievo troškimas: gyventi su mumis, su savo tauta.

Ar tikrai garsiname Viešpaties darbus?
Fabio Ciardi OMI - Fokoliarai.lt

Negalime pasirodyti nesugyvenami ir maištingi, arba tik abejingi vieni kitiems, o paskui skelbti: „Viešpats sukūrė naują tautą, jis mus išlaisvino iš egoizmo“.

Ištiesinti kreivus ir nepraeinamus kelius
Fabio Ciardi OMI - Fokoliarai.lt

Kasdien beldžia į mano duris, bet man taip pat – kaip ir žydams Krikštytojo laikais – nėra lengva jį atpažinti.

O kad išgirstumėte „šiandien“, ką jis sako

Dvasinio augimo kelyje veržiantis šventumo link nėra jokių pasiteisinimų, ypatingų aplinkybių ar laiko. Negaliu svajoti apie galimai pasiekiamą šventumą tik esant tam tikroms sąlygoms.

Atpažinimo ženklas
Fabio Ciardi OMI - Fokoliarai.lt

Yra žmonių, kurie dar ir šiandien sieja krikščionis su kryžiaus žygiais, su inkvizicijos teismais, arba juos mato kaip pasenusios moralės gynėjus, besipriešinančius mokslo pažangai.

Atsilieka tas, kas neina į priekį
Fabio Ciardi OMI - Fokoliarai.lt

Pridėk vis daugiau, visada keliauk, nuolat ženk į priekį: nesustok pakeliui, nesigręžiok atgal, nenukrypk į šalį. Atsilieka tas, kas neina į priekį.

Kur pasisemti drąsos?
Fabio Ciardi OMI - Fokoliarai.lt

Dažnai bijoma kalbėti apie Rojų, lyg mintis apie jį prilygtų narkotikui, leidžiančiam išvengti akistatos su sunkumais; anestezija, atbukinanti kančias; pasiteisinimas, atleidžiantis nuo kovos prieš neteisybes.

„Morta, Morta“
Fabio Ciardi OMI - Fokoliarai.lt

Ar Jėzui nepatiko Mortos ryžtas ir nuoširdus tarnavimas? Ar jam nemalonus konkretus jos svetingumas ir argi nebūtų mielai paragavęs maisto, kurį ji jam ruošia? Netrukus po šio įvykio savo palyginimuose jis girs administratorius ir verslininkus.

„Dialogas su visais“ – vienuolinio gyvenimo uždavinys

Jei Pašvęstasis gyvenimas sugebės konkrečiai atsiverti ir užmegzti dialogą su kitomis konfesijomis, kitomis religijomis, su visais geros valios žmonėmis, tada jis tikrai suras naujų vidinių jėgų.

Kaip įmanoma požiūrių įvairovė bendruomenėje?
Fabio Ciardi OMI - Fokoliarai.lt

Romos krikščionys pasižymėjo socialine, kultūrine ir religine įvairove: tarp jų buvo žmonių, kilusių iš judaizmo, iš Graikijos pasaulio bei antikinės Romos religijos, galbūt buvusių stoikų ar kitų filosofinių srovių atstovų.

Atpažinti potencialą
Fabio Ciardi OMI - Fokoliarai.lt

Ar negalėtume ir mes, kaip Jėzus, atsiverti kitam, įveikti skirtumus ir prietarus? Kodėl gi neįsiklausius – nesvarbu, kokiais būdais tai išreiškiama – į poreikį būti suprastam, į pagalbos, dėmesio šauksmą?

Trijų įsakymų palyginimas6
Fabio Ciardi OMI - vitaconsecrata.lt

Kodėl būtent šiandien Šventoji Dvasia žadina šį naują dvasingumą? Koks jo santykis su iki šiol buvusiais dvasingumais? Kiek čia tęstinumo ir kiek naujumo?