Flannery O'Connor

Dieve brangus5

Ištrauka iš XX a. amerikiečių rašytojos Flannery O'Connor (1925-1964) maldos dienoraščio.