Gabija Norgilaitė

Vysk. K. Kėvalas: ar laisvoji rinka tik liberalams?

„Ekonomikos tikslas nėra tiktai prekių arba daiktų kūrimas, iš tikrųjų tai yra aplinkos kūrimas dvasiniam tobulėjimui,“ – aiškina K. Kėvalas.