Gabrielė Bindokaitė

Mokiniai ir mokytojai mokosi kartu

Šiais šiuolaikinių technologijų ir sparčios kaitos laikais mokiniai, deja, vis dar mokosi pagal rutiną: keliasi anksti ryte, ateina į mokyklą, pusdienį sėdi klasėse žiūrėdami vienas kitam į pakaušius ir daro tai, ko jų prašo mokytojai.