Gediminas Mikelaitis

Kun. Izidorius Tamošaitis – mąstytojas apie žmogų ir tautą

Filosofo manymu, gyvenimo pertvarkymas priklauso nuo ugdymo, tad krizės įveikimo svarbiausias būdas – ugdyti žmogaus idealus ir vertybes. 

„Studijuokime, skleiskime, vilkimės“. Vieni metai be kunigo Vaclovo Aliulio3

Nebandysime aprėpti visų sunkiai aprėpiamų kunigo Vaclovo Aliulio veiklos barų ir darbų, tik prisiminsime tas sritis, kur jo labiausiai trūksta, kur pasigendame jo išmanymo, žodžio, jo talkos.