Gediminas Zelvaras

Teologas G. Saulytis: „Visiems, kurie tiki, teks sekti Abraomo pėdomis“

Kuo ir kaip tikėjo krikščionių tikėjimo tėvas Abraomas? Ir ko galime pasimokyti iš jo pavyzdžio?

Biblija mano gyvenime

Gavęs kaip močiutės dovaną, aš su didžiuliu susidomėjimu, greitu skaitymo tempu bei savo iniciatyva įėjau į šį Abraomo, Izaoko ir Jokūbo tikėjimo pasaulį.

Popiežiaus savaitė: grįžti prie šaltinio1
Gediminas Zelvaras - Kataliko balsas

Kiek krikščionių šiandien žino kas yra Jėzus Kristus, kiek žino kas yra Tėvas? Nes juk mokame „Tėve mūsų“ maldą. O ką žinome apie Šventąją Dvasią.

A. Žičkytė: „Iš naujo pažinti malonę“2

Pokalbis apie tikėjimo kelionę, ekumeninį dialogą ir Reformacijos jubiliejaus minėjimą. Kaip tik spalio 31 dieną Martinas Lutheris paskelbė savo 95 tezes, kurios prieš 500 metų ir pradėjo Reformaciją.

Povilas Aleksandravičius: Tikėjimo negali būti be mąstymo2

Niekada nesu jautęs jokios „vidinės įtampos“ tarp tikėjimo ir mąstymo. Priešingai, mąstymas visada buvo būtinas mano tikėjimui, o tikėjimas suteikdavo mąstymui tiesiog iš pastarojo vidaus stiprių impulsų. 

V. Valiušaitis: „Jaustis ne atskiruoliu, o nariu, ne užbaiga, o tęsiniu, ne lašu, o srove laiko ir istorijos tėkmėje“1

Knygoje pateikiama senos Valiušaičių giminės istorija iki šių dienų. Iš karališkųjų valstiečių kilusios giminės, siekiančios XVII a. pradžią, istorija atspindi tarpukario nepriklausomos Lietuvos tragizmą, susidūrus su sovietiniu smurtu.

G. Saulytis: kad Dievo ir žmogaus pokalbyje liktų kuo mažiau nesusikalbėjimo35

Pokalbis su teologu Giedriumi Saulyčiu apie Reformaciją, ekumenizmą Lietuvoje, Šventojo Rašto vertimus. 

Prisikėlimo mąstymai

Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, tikro Dievo ir tikro žmogaus, mirusio ir prisikėlusio, tikrovė yra mane, kaip vyrą ir krikščionį, orientuojanti jėga.

Tiesos metas, arba Esmingo pokalbio galimybė

Siekiu įtraukti gerbiamą skaitytoją į šiandienio tikėjimo potencialiai tikrą situaciją bei paskatinti mus, krikščionis katalikus, pamąstyti, ką gero, Viešpaties malonei padedant, galime nuveikti realios tikėjimo situacijos Lietuvoje šviesoje.