George Weigel

Kaip vasarį Romoje išvengti dar vieno fiasko
George Weigel - First Things

Artėjant Romoje vyksiančiam vyskupų susitikimų dėl seksualinio išnaudojimo krizės Bažnyčioje, G. Weigelis pataria teisingai apibrėžti klausimus ir problemas, kurias šis susirinkimas spręs.

Tikroji reforma Bažnyčioje: du kriterijai114

Bažnyčia yra Kristaus, o ne mūsų Bažnyčia, ir mes imame skęsti, kai tik mėginame ją pasisavinti.

Pamiršta misija: ar išdavėme Jono XXIII Vatikano II susirinkimo viziją?5

Tad minint Susirinkimo 50-metį, katalikybei Vakaruose pats laikas atlikti neužbaigtą Vatikano II susirinkimo darbotvarkę.

Ekumenizmas ir Rusijos valstybinė galia1

Ukrainoje prasiveržus Maidano „orumo revoliucijai“ Hilarionas išsuko iš savo kelio, užsipuldamas Ukrainos Rytų apeigų Katalikų Bažnyčią, esą ši didžiausia Rytų Europoje katalikų bendruomenė buvo pogrindinė politinė veikėja; kad jos kunigai skatino smurtą.