Gertrūda Jolanta Juchno SF

Mt 24, 37–44 „Budėkite, kad būtumėte pasirengę“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno I savaitė

Mt 24, 37–44
„Budėkite, kad būtumėte pasirengę“

Mt 4, 18–22 „Jiedu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 4, 18–22
„Jiedu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo“

Lk 21, 29–33 „Pamatę visa tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 21, 29–33
„Pamatę visa tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti“

Lk 21, 20–28 „Jeruzalę mindžios pagonys, kol baigsis pagoniškųjų tautų laikai“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 21, 20–28
„Jeruzalę mindžios pagonys, kol baigsis pagoniškųjų tautų laikai“

Lk 21, 12–19 „Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 21, 12–19
„Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris“

Lk 21, 5–11 „Neliks akmens ant akmens“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 21, 5–11
„Neliks akmens ant akmens“

Lk 21, 1–4 „Pamatė vieną vargšę našlę, kuri įmetė su smulkius pinigėlius“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 21, 1–4
„Pamatė vieną vargšę našlę, kuri įmetė su smulkius pinigėlius“

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS (ŠILINĖ) Mt 1, 1–16. 18–23 „Jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS (ŠILINĖ)
Psalmės iš I savaitės sekmadienio

Mt 1, 1–16. 18–23
„Jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios“

Lk 6, 1–5 „Kam darote, kas šeštadienį draudžiama?!“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 6, 1–5
„Kam darote, kas šeštadienį draudžiama?!“

Lk 5, 33–39 „Kai jaunasis bus iš jų atimtas, tada jie pasninkaus“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 5, 33–39
„Kai jaunasis bus iš jų atimtas, tada jie pasninkaus“

Lk 5, 1–11 „Jis viską paliko ir nuėjo paskui jį“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 5, 1–11
„Jis viską paliko ir nuėjo paskui jį“

Lk 4, 31–37 „Aš žinau, kas tu toks: Dievo šventasis!“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 4, 31–37
„Aš žinau, kas tu toks: Dievo šventasis!“

Lk 4, 16–30 „Jis mane siuntė, kad neščiau gerą naujieną vargdieniams“
Gertrūda Jolanta Juchno SF - Evangelijos komentaras

Psalmyno II savaitė

Lk 4, 16–30
„Jis mane siuntė, kad neščiau gerą naujieną vargdieniams“