Giedrė Baltrušaitytė

Prasta lietuvių sveikata – efektyvios socialinės politikos stoka?2

Stebint visuomenės sveikatos rodiklius akivaizdu, kad Lietuva susiduria su dideliais iššūkiais gerinant gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę.