Giedrė Liutkevičiūtė

Europa vis dar žemynas ar jau salynas

Pinigai nepakankami klijai. Jų pleištai – kultūrų skirtumai.

Valstybės brandos egzaminas

Politinė sistema remiasi ne demokratiniais laisvos valios, kompetencijos, įstatymų viršenybės ir duotos priesaikos principais, o ryšiais-kyšiais-stogais-otkatais.

Apie strutį smėlyje – socialinę politiką ir praktiką

Sakoma, brandų žmogų nuo vaiko skiria tik viena savybė – gebėjimas prisiimti atsakomybę. Nebrandžios visuomenės, negebančios prisiimti atsakomybės, permeta ją valdžiai, o paskui iš jos reikalauja.

Karas ir taika kalboje2

Kalbinė agresija viešajame diskurse tampa vis dažnesniu visuomenės diskusijų ir lingvistinių tyrimų objektu.

Žodžių šešėlyje2

Mus kasdien užtvindantis informacijos srautas man primena pramoniniu būdu pagaminto ir paruošto vartoti greitojo maisto pasiūlą, pateikiamą pagal visus rinkodaros dėsnius.

Ką pasėsi, tą ir pjausi. Derlingo grūdo paieškos darbo rinkoje1

Įsibėgėjant aukštojo mokslo reformai, girdžiu daugiau emocijų nei diskusijų. Mane pasiekia nerimas dėl ateities, baimė dėl pokyčių, dėl mažinamo darbo vietų skaičiaus, nusivylimas mažiau motyvuotu ir gabiu jaunimu ir apskritai tuo, kad jo mažiau.

Mūsų tekstai – mūsų paliekami pirštų antspaudai: Mes kalbam, O KALBÀ KALBA apie mus
Giedrė Liutkevičiūtė - „Ars libri“

Pasaulis per 20 metų pasikeitė iš esmės. Dalis mūsų asmeninio, socialinio, profesinio gyvenimo vyksta virtualioje erdvėje.

Darnus verslas - utopija ar ateitis? 3

Ar kautynės dėl Darbo kodekso – įsisenėjusią darbo santykių ligą nurodantis simptomas?