Goda Karazijaitė

Politinių kalinių sukilimai Sovietų Sąjungos lageriuose1
Goda Karazijaitė - „Apžvalga“

Dar ir šiandien gyvos legendos apie vadinamuosius Gulago – Kengyro, Vorkutos, Norilsko – sukilimus bei jų dalyvius tremtinius, tarp kurių būta nemažai lietuvių.

J. Mundeikis: Lietuvos gamintojai patys spręs, ar grįžti į Rusijos rinką
Goda Karazijaitė - dešiniosios minties centras

ES sankcijos Rusijai, Rusijos embargas lietuviškoms prekėms, persiorientavimas rinkose, naftos kainų smukimas, rublio nuvertėjimas ir daugybė kitų aplinkybių paskutiniuoju metu stipriai koreguoja ekonominius ryšius su Rusija. 

Rusijos karinė modernizacija Ukrainos įvykių kontekste

Kiek Rusija yra reali grėsmė mums, o kiek tik išpūstas burbulas, skirtas įbauginti, suskaldyti, susilpninti? Sena kaip pasaulis mintis – pažink savo priešą – turėtų būti prisimenama dažniau.